Carex pallescens - ostřice bledavá

22. 12. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Carex pallescens L. – ostřice bledavá

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Různoklásková trsnatá ostřice. Dolní pochvy šupinovité, hnědočervené s oranžovým náběhem. Listy nepřezimují, na líci a okraji odstále brvité. Jazýček blanitý, ostře špičatý. Květenství tvořené jediným samčím vrcholovým kláskem; postranní klásky v počtu 2(-3), samičí, bledě zelené, krátce stopkaté, ve zralosti nicí; listen dolního klásku delší než květenství, přímý, zvlněný. Plevy samičích květů delší než mošničky, světle až slámově hnědé, s širokým zeleným pruhem. Mošničky elipsoidní, bledě zelené až nažloutlé, lysé, bez zobánku.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh. Podobná je snad jen ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), která má větší počet samičích klásků v květenství, plevy jsou do délky mošničky, purpurově až červenohnědě zbarvené, mošničky jsou chlupaté a dolní pochvy jsou rozpadavé na světle hnědá vlákna.

 

Rozšíření: Druh s areálem odděleným amfiatlantskou disjunkcí. Převážně roste na evropském kontinentu (vyjma nejjižnější části) a na východ proniká do střední Asie. V Severní Americe se vyskytuje na východním pobřeží, ovšem v jiném než nominátním poddruhu.

 

V České republice roste roztroušeně až hojně po celém území od nížin do hor. Vzácnější je pouze v teplých nelesních oblastech jako je jižní Morava.

 

Ekologie: Plastický druh osidlující pestrou škálu lesních i nelesních biotopů. Preferuje mezofilní, vlhké až mokré, vzácněji rašelinné louky, mezofilní lesy, paseky a jinak narušená místa v lesích i mimo les.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od konce května do července.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.