Carex pilulifera - ostřice kulkonosná

1. 3. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Carex pilulifera L. – ostřice kulkonosná
Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité
Status: běžný druh

 

Popis: Trsnatá bylina, jejíž nové výhony vyrůstají po obou stranách výhonů starých. Dolní pochvy šupinovité, červené, rozpadavé na světle hnědá vlákna. Listy tmavě zelené, lysé, lesklé, z části přezimující. Květenství krátké, vzpřímené, s jediným vrcholovým kláskem samčím a 2-4 postranními, přisedlými klásky samičími. Plevy kratší  nebo zdéli mošničky, na vrcholu do špičky protažené, purpurové nebo červenohnědé. Mošničky obvejčité, šedozelené, s krátkými, hustými, bílými chlupy.

 

Možná záměna: Habituelně podobná ostřice horská (Carex montana) má listy světle zelené, matné, na líci bělavě chlupaté, na podzim odumírající, též má menší počet, obvykle jen 1-2, samičích klásků.

 

Rozšíření: Evropský druh rostoucí po celém kontinentu vyjma arktických oblastí a Mediteránu.

V České republice se vyskytuje hojně až roztroušeně po celém území, především však ve středních a vyšších polohách, naopak v nejteplejších oblastech sz. Čech a jižní Moravy roste vzácně nebo zcela chybí.

 

Ekologie: Ekologicky plastický druh rostoucí na mezích, loukách, pastvinách, rašeliništích, v různých typech lesů (doubravy, bory, bučiny, smrčiny) a na pasekách. Výrazně kalcifóbní druh, rostoucí výhradně na lehkých, sušších substrátech s kyselým pH. Je součástí řady typů vegetace, např. smilkových trávníků sv. Violion caninae a Nardion strictae.

 

 

Literatura:


Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, 205 pp.