Carex montana - ostřice horská

27. 10. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Carex montana L. - ostřice horská

Syn.: Carex filiformis L.

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Ostřice horská je vytrvalá bylina tvořící husté trsy. Její listy jsou světle zelené barvy, 23 mm široké, na svrchní straně krátce hustě chlupaté zatímco na spodní lysé (lze vidět i pouhým okem) a nepřezimující. Pochvy dolních listů jsou nápadně vínově zbarveny, někdy s odstínem do červené či hnědé. Lodyhy zpravidla přesahují listy a jsou zakončeny staženým květenstvím tvořeným jedním kláskem samčím a 12 klásky samičími. Plevy samičích květů jsou tupé s drobným hrotem na vrchu, celé tmavohnědé (kaštanově zbarvené) až černé, bez nápadného zeleného pruhu uprostřed. Mošničky jsou na průřezu zaobleně trojboké, nápadně chlupaté.

 

Možná záměna: Ostřice obecně patří k obtížným taxonomickým skupinám. Při jejich určování je třeba věnovat pozornost obzvláště strategii růstu (výběžkaté × trsnaté rostliny), pochvám (zbarvení a charakter spodní části starých listů), květenství (počty klásků a jejich pohlavnost, řídkokvěté × hustokvěté), mošničkám (tvar, přítomnost zobánku, lysé × chlupaté) a plevám (tvar a zbarvení). Podobná stanoviště obývá i ostřice drobná (Carex supina), která má rovněž pochvy výrazně zbarvené červeně / purpurově až s hnědavým nádechem, její mošničky jsou však lysé (ne hustě chlupaté), je výběžkatá (ne trsnatá) a listy má lysé či s drobnými lištami působícími jejich drsnost na okrajích a přehybech (nikoliv chlupaté). Na kyselém podkladu roste ještě jedna podobná trsnatá ostřice s chlupatými mošničkami - ostřice kulkonosná (Carex pilulifera). Její pochvy jsou podobné barvy, liší se však větším počtem samičích klásků (24 místo 12) a plevami zelenohnědé barvy s výrazným zeleným středním žebrem (nikoliv celé tmavohnědé až černé, bez zřetelného žebra). Výborným znakem je rovněž, že její listy jsou oboustranně lysé (nikoliv svrchu chlupaté).

 

Rozšíření: Těžiště celkového areálu druhu leží v Evropě s výjimkou jejích nejjižnějších a nejsevernějších partií. Kromě Evropy druh zasahuje ostrůvkovitými arelami přes střední Asii až k pobřeží východní Asie.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně na vhodných biotopech od nížin do podhůří.

 

Ekologie: Ostřice horská roste ve světlých lesích a na křovinatých či travnatých stráních. Preferuje bazické horniny v podloží. Je součástí řady typů vegetace s výraznou vazbou k bazifilním teplomilným doubravách sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí od března do května.

 

 

Literatura:

 

Koopman J., Smith C. & Blackstock N. (2014): Carex tomentosa vs. C. filiformis (Cyperaceae): the long-standing debate comes to its happy end. - Nordic Journal of Botany, 32(5): 1–4.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.