Carex melanostachya - ostřice černoklasá

26. 6. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Carex melanostachya Willd. – ostřice černoklasá

Syn.: Carex nutans Host

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: EN, §S

 

Popis: Různoklasá, výběžkatá ostřice s přímými, i 1 m vysokými lodyhami. Dolní pochvy nevýrazně zbarvené, někdy načervenalé. Listy tuhé, za sucha podvinuté, úzké, delší než lodyhy, na líci lesklé, na rubu matné. Mošničky vejcovitě elipsoidní, hnědé až šedohnědé, tmavě jemně žilkované.

 

Rozšíření: Euroasijský druh vyskytující se od střední, jv. Evropy na východ do střední Asie. Jinde (v západní) Evropě je považován za nepůvodní druh, stejně jako v Severní Americe.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou oddělených arelách, jednak v SZ Čechách v Poohří a početněji na jižní Moravě. Roste výhradně v teplých nížinách.

 

Ekologie: Druh se vyskytuje na zaplavovaných i sušších loukách v aluviích velkých nížinných řek, na mezích, v příkopech podél komunikací. Dobře snáší minerálně bohatší půdy na slaniskách.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Ostřice černoklasá je řazena mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené. Status ohroženého druhu má v Červeném seznamu. Ohrožení vychází z dnešní vzácnosti přirozených biotopů, které byly v minulosti odvodňovány a často převáděny na zemědělskou půdu.

 

 

Literatura:


Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.

 

Wallnöfer B. (2005): Über Carex melanostachya, C. norvegica, C. cespitosa und C. hartmanii in Südtirol. – Gredleriana, 4: 413-418.