Carex caryophyllea - ostřice jarní

5. 4. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Carex caryophyllea Latourr. – ostřice jarní

Syn.: Carex monostachya A. Rich.; C. sicyocarpa Lebel; C. verna Chaix in Vill.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Různoklásková ostřice vytvářející řídké až polštářovité porosty; výběžky plazivé, tenké, vystoupavé, kryté hnědými šupinami. Dolní pochvy bezčepelné, kaštanově hnědé. Lodyhy přímé, do 20 cm vysoké. Listy jen částečně přezimující, k zemi obloukovitě sehnuté, mladé svěže zelené, lesklé. Květenství tvořené obvykle ze 2–5 klásků; dolní klásek krátce stopkatý, se štetinovitým listenem dosahujícím maximálně délky klásku. Plevy samičích klásků se širokým zeleným pruhem. Mošničky na bázi stopkaté, vejčité až obvejčité, na celém povrchu krátce bíle odstále chlupaté, bledě šedozelené.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh ostřice. Ve světlých lesích rostou vzácnější zástupci z okruhu ostřice tlapkaté (Carex pediformis agg.), kteří se vyznačují dlouze plazivými oddenky a hustými až kobercovitými porosty, pochvy dolních listů mají hnědočervené. Na východní Moravě, v karpatské oblasti je třeba brát zřetel na ostřice zakrslou transylvánskou (C. depressa subsp. transsilvanica), která vytváří husté trsy.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, euroasijským areálem, který na východ zasahuje po střední Sibiř. V Evropě tato ostřice roste téměř po celém kontinentu vyjma nejsevernějších a nejjižnějších částí kontinentu.

 

V České republice se vyskytuje po celém území od nížin do podhůří, v horách roste ojediněle. V terénu však bývá kvůli časné době kvetení často přehlížen.

 

Ekologie: Ostřice jarní je druh suchých a mezofilních luk, mezí, pastvin, vřesovišť, tvoří i podrost v teplomilných doubravách a dubohabřinách. Ojediněle provází vlhké louky, zejména v podhorských oblastech. V Karpatech provází vegetaci poháňkových pastvin sv. Cynosurion cristati.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od března do počátku května.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. - Lesnická práce, Praha.