Carex bohemica - ostřice šáchorovitá

27. 6. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Carex bohemica Schreb. – ostřice šáchorovitá

Syn.: Carex cyperoides Murray, Vignea bohemica (Schreb.) Soják

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s řídkými rozpadavými trsy. Lodyhy pouze fertilní, přímé, v dolní třetině olistěné, hladké. Listy měkké, světle zelené až žlutozelené. Květenství vrcholové, strboulovité, podepřené dlouhým listenem; klásky androgynické; plevy užší než mošničky. Mošničky úzce až čárkovitě kopinaté, světle hnědé, silně zploštělé, s dlouhým, na okraji osténkatým zobánkem.

 

Možná záměna: Na našem území nezaměnitelný druh ostřice.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který se táhne od západní Evropy na východ po Japonsko.

 

V České republice se s různou frekvencí vyskytuje po celém území. Většina lokalit je soustředěna do rybničních oblastí jižních Čech a Českomoravské vrchoviny. Vzácně se vyskytuje v nížinách sz. Čech a jižní Moravy a také ve Slezsku. Téměř chybí v Karpatech na východní Moravě. Roste zejména ve středních polohách, jen ojediněle lokality přesahují 700 m n. m.

 

Ekologie: Roste na dnech vypuštěných nádrží a rybníků, na obnažených písčitých březích, zřídka také na podmáčených polích a ladech. Mošničky jsou lehké, uzpůsobené přenosu ptáky a větrem, jsou schopné dlouhé dormance, díky které přečkávají nevhodné podmínky pro klíčení. Je součástí řady typů vegetace letněných rybníků, např. sv. Bidention tripartitae a obnažených den, např. sv. Eleocharition ovatae.

 

Jednoletý terofyt až krátce vytrvalá bylina s fenologickým optimem od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není zvláště chráněný, v Červeném seznamu je řazen mezi méně ohrožené taxony (LC). Při vhodných podmínkách vytváří bohaté populace, v některých letech se objevuje zřídka, což je dáno především absencí letnění nebo obecně vysokým stavem hladiny vody.

 

Poznámka: Druh byl popsán Johannem Ch. D. Schreberem v druhém díle cyklu Beschreibung der Gräser v roce 1810. Schreber v popisu zmiňuje první sběry z roku 1712, které učinil v okolí Prahy významný italský botanik Pier Antonio Micheli.

 

 

Literatura:

 

Hendrichs M., Michalski S. et al. (2004): Phylogenetic relationships in Carex, subgenus Vignea (Cyperaceae), based on ITS sequences. – Plant. Sys. Evol., 246: 109–125.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia, 89: 115–201.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.