Cardamine trifolia - řeřišnice trojlistá

27. 4. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Cardamine trifolia L. – řeřišnice trojlistá
Syn.: Cardamine trifoliata Baumgarten
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: NT

Popis:
Vytrvalé, 15–30 cm vysoké byliny s horizontálním, plazivým oddenkem a přímou, lysou, bezlistou nebo jen velmi řídce olistěnou lodyhou. Přízemní listy, vyrůstající po celé délce oddenku, jsou dlouze řapíkaté, přezimující, s čepelí trojčetnou, tuhou a tmavě zelenou. Lodyžní listy jsou obvykle drobné, často zakrnělé, krátce řapíkaté až přisedlé. Květenství je řídký až poměrně bohatý, v obrysu téměř kulovitý hrozen. Květy jsou čtyřčetné, poměrně velké, složené z eliptických, na okraji bíle lemovaných kališních lístků a bílých, nápadně zvlněných („zmuchlaných“) lístků korunních. Prašníky tyčinek jsou žluté. Plodem jsou šešule vyrůstající na odstálých až vzpřímených stopkách.

Možná záměna: Díky tuhým, tmavě zeleným, přezimujícím, trojčetným listům se jedná o nezaměnitelný druh české, ale i evropské flóry.

Rozšíření: Středoevropský endemit s centrem rozšíření ve východních Alpách. Souvislý areál zaujímá švýcarské a rakouské Alpy, odkud druh na sever zasahuje až do jižních Čech, Slovinsko a severozápad Chorvatska. Poněkud izolovaně se vyskytuje v Apeninách, Juře, západních Karpatech (Morava, Slovensko a jižní Polsko) a Českém masivu. Jako zplanělá je uváděna z Velké Británie.

V ČR se častěji vyskytuje hlavně v Novohradských horách a v jižní části Šumavy, kudy prochází severní hranice souvislého rozšíření. Ostrůvkovité výskyty jsou známy z Českomoravské vrchoviny z okolí Jihlavy, z CHKO Železné hory a Žďárské vrchy, z východních Čech z okolí Kostelce nad Orlicí, na Moravě z Rychlebských hor, Hostýnských vrchů, severní části Moravskoslezských Beskyd a Jablunkovského mezihoří.

Ekologie: Řeřišnice trojlistá roste především v podrostu květnatých bučin a jedlobučin, vzácněji také vlhkých smrčin, na zastíněných, vlhčích, na živiny bohatších, mírně kyselých až vápenitých, hlinitých až kamenitých půdách.

Geofyt, který kvete v dubnu a květnu.

Ohrožení a ochrana: Vzácnější druh na severním okraji svého areálu, který je ohrožen zejména destrukcí svých přirozených stanovišť necitlivými lesnickými zásahy (holoseč, disturbance půdního povrchu těžkou lesnickou technikou). Územně v podobě maloplošných chráněných území je druh chráněn spíše sporadicky. V poslední verzi Červeného seznamu je veden jako téměř ohrožený (NT), ve starších verzích byl pak veden v kategorii ohrožený (C3).

 

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.

Marhold K. (1995): Taxonomy of the genus Cardamine L. (Cruciferae) in the Carpathians and Pannonia. III. – Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 30: 397–434.