Cardamine resedifolia - řeřišnice rýtolistá

9. 7. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Cardamine resedifolia L. - řeřišnice rýtolistá

Syn.: Cardamine gelida Schott; Cardamine hamulosa Bertol.; Cardamine heterophylla Host.; Cardamine nivalis Schur; Arabis bellidioides Lam.

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Drobná, lysá bylina s mnohohlavým kořenem dorůstající 5-15cm výšky. Lodyhy vyrůstají z listové růžice, jsou přímé, obvykle nevětvené. Listy přízemní růžice celokrajné, široce vejčité, dlouze řapíkaté, kdy řapík je zhruba 3x delší než čepel. Lodyžní listy nepravidelně peřenosečné (často vysakující morfologickou variabilitu projevující se v tvaru listů přecházejících od peřenosečných, přes peřenolaločnaté až zcela nedělené).  Listy mají 1-4 páry čárkovitých, celokrajných úkrojků, koncový úkrojek bývá obvejčitý. Řapík svrchu zploštělý, na bázi vytváří 2 střelovitá ouška objímající lodyhu. Květenství je 5-12květý hrozen složený z drobných bílých květů s kopisťovitými korunními lístky. Plodenstvím je vzpřímená šešule. Semena zploštělá a hranatá.

 

Rozšíření: Druh s areálem zahrnujícím hory JZ a J Evropy (Sierra Nevada, Alpy, Apeniny) s přesahem do pohoří středoevropských (bavorská část Šumavy a Vysoké Sudety), dále na východ do jižních a východních Karpat (na Slovensku se nevyskytuje).

 

V České republice ve dvou izolovaných arelách (Krkonoše a Hrubý Jeseník), v oreofytiku, převážně v subalpínském stupni, splavována do stupně submontánního. Druh vzácný historicky se vyskytující na zhruba 10ti lokalitách. Za mylný se předpokládá výskyt v oblasti Moravskoslezských Beskyd.

 

Ekologie: Řeřišnice rýtolistá preferuje vlhká skalní stanoviště, štěrbiny, spáry skal, terásky i vodě propustné suťové plochy. Roste na silikátových, nevápenatých, živinami chudých, čerstvých, skeletnatých půdách. Obvykle nad horní hranicí lesa, v karových územích. Udávána jako součást vegetace sv. Agrostion alpinae. Hmyzosnubná, anemochorní rostlina, rozmnožující se především generativně, ale na suťových plochách rovněž vegetativně pomocí adventivních pupenů na kořenech a dlouhých výběžků, jimiž se po suti plazí.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, s optimem kvetení v květnu až červenci v závislosti na abiotických podmínkách.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zvláště chráněný, kriticky ohrožený. Všechny současné lokality jsou územně chráněné, zahrnuté jednak do I. zón NP Krkonoše, tak rovněž do NPR v rámci CHKO Jeseníky. Druh výrazně nesnášející zástin a sešlap, od čehož se odvíjí i pilíře ochrany tohoto druhu.

 

 cardamine_resedifolia1 cardamine-resedifolia-2 cardamine_resedifolia3

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.