Cardamine hirsuta - řeřišnice srstnatá

30. 4. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Cardamine hirsuta L. – řeřišnice srstnatá
Syn.: Cardamine umbrosa DC., Cardamine multicaulis Hoppe ex W. D. J. Koch, Cardamine hirsuta subsp. multicaulis (Hoppe ex Koch) Čelak., Cardamine hirsuta var. multicaulis (Hoppe ex Koch) Schur, Cardamine hirsuta var. campestris Fr.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis: Jednoleté byliny se přízemní růžicí listů a několika (až 10), nevětvenými, přímými, lysými nebo vzácněji roztroušeně chlupatými 10–35 cm vysokými lodyhami. Listy přízemní růžice jsou i za květu vytrvalé, roztroušeně krátce brvité, lichozpeřené, s 3 až 10 jařmy. Jednotlivé lístky jsou řapíčkaté, směrem k vrcholu listu se zvětšující, okrouhlé až obvejčité, koncový lístek je široce eliptický až ledvinitý, celokrajný. Lodyžní listy jsou poměrně drobné, vzhůru odstálé až téměř přitisklé k lodyze, s 2 až 4 jařmy úzce kopinatých, přisedlých lístků. Květenství je chudokvětý, chocholičnatý hrozen. Květní stopky směřují vzhůru. Kališní lístky jsou podlouhlé, často červeně naběhlé, lysé. Korunní lístky jsou jen asi 2× delší než lístky kališní, obkopinaté, bílé. Tyčinky jsou většinou 4, prašníky jsou žluté. Plodem jsou lysé šešule, které vyrůstají na vzhůru odstálých stopkách.

Možná záměna:
Velmi podobnými druhy jsou řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa) a Cardamine occulta. Oba dva druhy mají zprohýbanou, štětinatě chlupatou lodyhu, lodyžní listy tvarově podobné listům přízemní růžice a 6 tyčinek.

Rozšíření: Druh s poměrně velkým areálem, vyskytující se téměř v celé Evropě kromě severozápadního Ruska, v severní Africe, v Malé Asii, na Blízkém Východě a ve střední Asii, na východ pravděpodobně až po Himálaj. Přesná přirozená východní hranice však není známá. Zavlečena byla do Severní Ameriky a zřejmě i jinam. V literatuře uváděné údaje o rozšíření v tropických oblastech však zřejmě patří k nedávno popsanému druhu Cardamine occulta.

V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do podhůří, přechodně je zavlékána i do hor (Krkonoše, Beskydy, Žďárské vrchy). Rozšíření na našem území však není kvůli častým záměnám s ř. křivolakou dostatečně známo.

Ekologie: Řeřišnice srstnatá osidluje člověkem ovlivněná, obvykle sušší stanoviště s řídkou vegetací, na kterých se často vyskytuje masově po několik let, než je vytlačena konkurence schopnějšími druhy rostlin. K typickým stanovištím patří městské a zahradní trávníky, záhony s mulčovací kůrou, příkopy a okraje cest a také lesní paseky a spáleniště.

Terofyt, který kvete od dubna do června.

Význam: Málo nebezpečný plevel ve sklenících a v zahradnictví. Zralé šešule jsou schopny při pletí vystřelovat semena i do vzdálenosti okolo 5 m.

 

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.

Šlenker M., Zozomová-Lihová J. & Marhold K. (2019): Cardamine occulta – nenápadný neofyt Slovenska. – Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 41: 13–23.