Cardamine dentata - řeřišnice bahenní

30. 5. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Cardamine dentata Schultes – řeřišnice bahenní

Syn.: Cardamine palustris (W. et Gr.) Petermann, C. nasturtium Wallr., C. paludosa Knaf
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s jednoduchou, v horní části chudě větvenou lodyhou, dosahující výšky 30-60 cm. Přízemní listy jsou za květu obvykle zachovalé; lodyžní listy složené ze zřetelně řapíčkatých, snadno opadavých lístků. Korunní lístky poměrně velké, bílé nebo narůžovělé.

 

Možná záměna: Řeřišnice bahenní spadá do taxonomického komplexu řeřišnice luční, který je na určování komplikovanější. Od řeřišnice luční (Cardamine pratensis) se liší zejména zřetelně řapíčkatými, opadavými lístky.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který je na evropském kontinentu rozšířen zejména ve střední a sz. části. Vyskytuje se rovněž v Severní Americe.

 

V České republice roste zejména ve středních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě. Vyskytuje se zejména v teplých oblastech termofytika, ale též v mezofytiku a ojediněle v oreofytiku.

 

Ekologie: Roste v litorální bažinaté vegetaci podél stojatých vod, v olšinách i v lužních lesích. Preferuje slatinné, minerálně bohaté podklady.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Řeřišnice bahenní nepatří mezi zvláště chráněné druhy české květeny. V Červeném seznamu je však řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Druh je citlivý na meliorační záasahy a z odvodněných stanovišť záhy mizí.

 

 

Literatura:


Tomšovic P. (2003): Cardamine pratensis agg.. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 93–98.

 

Wójcicki J. J. & Marhold K. (2000): Cardamine dentata (Brassicaceae) in Poland. – Fragm. Flor. Geobot. 45(1–2): 431–443.