Cardamine amara subsp. opicii - řeřišnice hořká Opizova

28. 3. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Cardamine amara subsp. opicii (J. et C.Presl) Čelak. - řeřišnice hořká Opizova

Syn.: Cardamine opizii J. et C.Presl

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

Status: C1, §1

 

Popis: Bylina vysoká obvykle 10-30 cm. Lodyha tuhá, silná, dutá, rovná, chlupatá a nevětvená. Listy na lodyze svrchu tmavozelené, pod květenstvím hustě nahloučené, 5-6jařmé, listové vřeteno chlupaté, čepel vejčitá až obvejčitá, celokrajná nebo mělce vykrajovaná. Květenstvím je jednoduchý 5-20květý hrozen, květenství pouze vrcholové, květní stopky chlupaté. Květy zbarvené bíle. Plodem je šešule.

 

Možná záměna: Tento poddruh se dá zaměnit s nominátním poddruhem řeřišnice hořké, který má horní část lodyhy větvenou a postranní větve jsou květonosné.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým středoevropským areálem zahrnujícím pouze pohoří Vysokých Sudet a rovněž Karpaty. Podle současných výzkumů se ukázalo, že tento taxon se nevyskytuje v Alpách, odkud byl dlouhodobě uváděn.

 

Na našem území se vyskytuje pouze v subalpínském stupni Krkonoš, Hrubého Jeseníku, na Králickém Sněžníku, a zřejmě i v Orlických horách, výjimečně splavován podél horských toků do nižších poloh.

 

Ekologie: Vázán na nelesní osvětlené vysokohorské biotopy a stanoviště jako jsou prameniště, mokvavé skály, břehy horských bystřin,světliny podél toků v horských smrčinách. Vyžaduje stále vlhké, na živiny bohaté půdy, spíše s kyselou reakcí. Udáván ze společenstva sv. Cardamino-Montion.

 

Hemikryptofyt kvetoucí od června do července.

 

Význam: Hojně využívána jako salátová zelenina a rovněž v lidovém léčitelství pro obsah řady ceněných látek.

 

Ochrana a ohrožení: Druh kriticky ohrožený, vedený s tímto statutem jak ve vyhlášce 175/2006 Sb. tak v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin.  Všechny lokality jsou chráněné v rámci NP Krkonoše, CHKO Jeseníky a NPR Králický Sněžník. Druh v minulosti utrpěl především nadměrným bezohledným sběrem podél turisticky exponovaných míst výskytu v Krkonoších.

 

   

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.