Cardamine amara subsp. amara - řeřišnice hořká pravá

13. 4. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Cardamine amara L. subsp. amara – řeřišnice hořká pravá
Syn.: Cardamine bicolor Opiz, Cardamine crassifolia Opiz, Cardamine amara var. hirta W. & Gr., Cardamine amara var. glabra Retz. & Neilr., Cardamine amara α typica Uechtr., Cardamine amara subsp. genuina Čelakovský, Cardamine amara subsp. euamara Nyár.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, 20–40 cm vysoké rostliny s křehkou, na bázi vystoupavou, obvykle lysou lodyhou, která je na bázi tlustá 1,5–3,5 cm. Lodyžní listy jsou zpeřené se 2 až 4 jařmy, světle zelené. Jednotlivé lístky jsou eliptické až téměř okrouhlé, na okraji nepravidelně laločnaté, většinou lysé. Květenství jsou chocholíkovitá, tvořená jedním či více hrozny bílých květů. Prašníky jsou fialové. Plodem jsou šešule.

Možná záměna:
Řeřišnice hořká pravá se dá zaměnit s ostatními poddruhy a také s potočnicí lékařskou (Nasturtium officinale), která se však dá snadno odlišit podle žlutých prašníků.

Rozšíření: Druh rostoucí téměř po celé Evropě kromě nejsevernějších poloh Skandinávie, jižní a jihovýchodní Evropy a některých vyšších pohoří, kde je nahrazen jinými poddruhy. Na východ areál pokračuje na západní Sibiř.

V ČR se vyskytuje hojně až roztroušeně od nížin do hor, především v severní a východní části státu. V jižních a západních Čechách je nahrazena jiným poddruhem (viz taxonomická poznámka). Těžiště rozšíření tohoto poddruhu leží ve středních výškových polohách.

Ekologie: Vlhkomilný druh rostoucí na lesních prameništích, v okolí menších vodních toků, na kamenitých náplavech či ve vlhčích příkopech podél lesních cest, obvykle na půdách s dostatkem humusu a nasycených stojící či proudící vodou. Semena jsou rozšiřována nejčastěji vodou. Je udávána jako diagnostický druh stínomilných mokřadních společenstev svazu Cardaminion amarae.

Hemikryptofyt, který kvete od května do července.

Význam: V minulosti byla řeřišnice hořká občas používána jako listová zelenina. Používala se také v lidovém léčitelství.

Taxonomická poznámka:
Nominátní poddruh řeřišnice hořké má diploidní počet chromozomů (2n = 16). Tetraploidní populace, rostoucí v západní části našeho státu byly popsány a nyní jsou rozlišovány jako samostatný poddruh řeřišnice hořká rakouská (Cardamine amara subsp. austriaca). Populace ve Vysokých Sudetech patří k poddruhu řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii).

 

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.