Procrustes coriaceus - střevlík kožitý

9. 2. 2009 vytvořil Filip Trnka

Procrustes coriaceus Linnaeus, 1758 - střevlík kožitý

Syn.: Carabus coriaceus Linnaeus, 1758; Carabus banaticus L. Redtenbacher, 1849, Carabus imminutus Kraatz, 1879, Carabus praeillyricus Szel, 1993, Carabus pseudorugifer Sokolar, 1906, Carabus spretus Dejean, 1826, Carabus subrugosus Kraatz, 1877, Carabus weiratherianus Breuning, 1936

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: hojný druh

 

Popis: Náš největší střevlíkovitý brouk dorůstající velikosti 26-42 mm. Zbarvení je matně černé, vzácněji lesklé. Vzácné je také namodralé nebo nafialovělé zbarvení okrajů krovek. Hlava hladká, jemně tečkovaná, oči mírně vystupující z hlavy. Štít hladký, na konci zakončen dvěma viditelnými laloky. Krovky jsou vejčitého tvaru a nepravidelně hrubě kožovitě vrásčité, odtud pochází střevlíkovo druhové jméno. Za spodní strany hladký. U nás je nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě, severně zasahuje až do Norska a Švédska. Západně do Francie, východně do Evropské části Ruska a jižně v Rumusku, Itálii a na Balkáně. Zasahuje až do Malé Asie. Z Evropských států chybí pouze v Anglii a Irsku.

 

V ČR častý druh, který zastihneme jak v nížínách tak v horách, vystupuje přes 1500 m n. m.

 

Biologie a ekologie: Se střevlíkem kožitým se setkáme od jara často v březnu a květnu a  na  podzim v červenci a říjnu. Můžeme ho pozorovat na biotopech jako jsou okraje lesů, lesy s řídčím porostem, v křovinách, pastvinách a také v parcích. Vyhledává vlhčí místa, běžně s dá najít pod kůrou kde zimuje, pod kameny nebo pobíhající na cestách. Živí se dravě a loví v noci, častou potravou jsou nejrůznější plži, hmyz a mršiny. Přes léto nebývá při vysokých teplotách zpravidla tak aktivní, často u něj probíhá tzv. letní spánek. Kopulace probíhá na jaře a na podzim, samičky kladou vajíčka do vlhkého substrátu jako je půda nebo mech. Larva přezimuje v larválním stádiu a z jara se živí dravě jako dospělci. Dospělci zimují od listopadu do března, žijí přibližně 2-3 roky.

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR se vyskytuje poddruh Procrustes coriaceus coriaceus, který je rozšířen ve většině Evropy, vyjma Balkánu.

 

carabus_coriaceus1 carabus_coriaceus2