Campanula bononiensis - zvonek boloňský

21. 8. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Campanula bononiensis L. – zvonek boloňský

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité

Status: VU; O

 

Popis: Drsně chlupatá až pýřitá bylina s přímou, nevětvenou, oblou lodyhou, 30–70 cm vysokou. Listy nepravidelně vroubkované, svrchu tmavozelené, vespod šedoplstnaté, přízemní řapíkaté a za květu zaschlé, lodyžní přisedlé, na bázi srdčité, nejhořejší přechází v úzké listeny. Květy po 1–3 na kratičkých stopkách v úžlabí listenů, skloněné až nicí, uspořádané v mnohostranném hroznu. Kališní cípy krátce brvité, rozprostřené až nazpět ohnuté; koruna světle modrofialová (vz. růžová), vně lysá, uvnitř brvitá; čnělka zdéli koruny. Tobolky kulovité, nicí, otevírající se při bázi třemi děrami.

 

Možná záměna: Kombinací oblé lodyhy, všestranného květenství drobných květů a stanoviště dobře rozpoznatelný druh.

 

Rozšíření: Druh s eurasijským areálem, který se rozpíná od jz. Francie po západní část Sibiře. V Evropě po sever zasahuje k pobřeží Baltského moře.

 

V České republice jsou lokality koncentrovány do nejteplejších oblastí Čech a Moravy, s přesahem do navazujících teplých středních poloh. Historicky a izolovaně rostl též na Plzeňsku nebo byl udáván z vápencových oblastí JZ Čech.

 

Ekologie: Druh teplo- a suchomilných stanovišť, otevřených stepních strání, křovin, lesostepí, řídkých teplomilných doubrav. Preferuje zásadité až neutrální půdy, snáší vysýchání. Je součástí cenné teplomilné vegetace bazifilních doubrav sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do začátku září.

 

Ochrana a ohrožení: Zvonek boloňský je řazen mezi zvláště chráněné taxony v kategorii ohrožených druhů. V Červeném seznamu patří mezi druhy zranitelné (VU). Obé hodnocení odráží jeho geograficky izolovaný výskyt a vazbu na cenná xerotermní společenstva. V minulosti mizel především kvůli zarůstání lokalit či jejich přeměnou na zemědělskou půdu.

 

 

Literatura:

 

Denisow B., Wrzesień M., Bożek M. et al. (2014): Flowering, pollen characteristics and insect foraging on Campanula bononiensis (Campanulaceae), a protected species in Poland. – Acta Agrobotanica, 67(2): 13–22.

 

Kovanda M. (2000): Campanula L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 726–748.