Campanula barbata - zvonek vousatý

3. 9. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Campanula barbata L. - zvonek vousatý

Čeleď: Campanulaceae - zvonkovité

Status: C2, §2

 

Popis: V české květeně je zvonek vousatý nezaměnitelná velmi dekorativní rostlina. Pozná se snadno dle chlupaté lodyhy, maximálně 40 cm vysoké. Květy jsou modré barvy, stopkaté, nící, v nepříliš početném hroznu. Kališní cípy jsou rovněž výrazně chlupaté, korunní cípy chlupaté vně i uvnitř. Semena se nachází v trojpouzdrých tobolkách a jsou rezavě hnědá.

 

Rozšíření: Campanula barbata má nepříliš velký, poměrně disjunktivní areál zahrnující pouze Alpy, pohoří spadají do tzv. Východních Sudet a izolovaně roste též v jižním Norsku.

 

Na území České republiky je výskyt omezen pouze na oblast Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, včetně Králické hornatiny.

 

Ekologie: Druh vázaný na horské a podhorské louky, krátkostébelné smilkové trávníky,  ve vysokých nadmořských výškách nad horní hranicí lesa roste na holích, poměrně suchých stanovištích.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, kvetoucí v červenci a srpnu.

 

Ohrožení a ochrana: V posledních desetiletích zaznamenal zvonek vousatý poměrně značný ústup ze svých lokalit. Přímé ohrožení spočívá snad jen ve sběru těchto dekorativních rostlin turisty. Druh je zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. Lokality jsou též chráněny územně, jednak v rámci samotné CHKO Jeseníky, tak i v maloplošných územích s nejpřísnějším statutem ochrany - NPR Praděd či NPR Králický Sněžník.

 

Zajímavost: Druh je symbolem CHKO Jeseníky a najdeme jej ve znaku této chráněné krajinné oblasti.

 

     

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.