Campanula barbata - zvonek vousatý

3. 9. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Campanula barbata L.  zvonek vousatý

Čeleď: Campanulaceae  zvonkovité

Status: VU, §S

 

Popis: V české květeně je zvonek vousatý nezaměnitelná velmi dekorativní rostlina. Pozná se snadno dle chlupaté lodyhy, maximálně 40 cm vysoké. Květy jsou modré barvy, stopkaté, nicí, v nepříliš početném hroznu. Kališní cípy jsou rovněž výrazně chlupaté, korunní cípy chlupaté vně i uvnitř. Semena se nachází v trojpouzdrých tobolkách a jsou rezavě hnědá.

 

Rozšíření: Campanula barbata má nepříliš velký, poměrně disjunktivní areál zahrnující pouze Alpy, pohoří spadající do tzv. Východních Sudet a izolovaně roste též v jižním Norsku.

 

Na území České republiky je výskyt omezen pouze na oblast Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, včetně Králické hornatiny.

 

Ekologie: Druh vázaný na horské a podhorské louky, krátkostébelné smilkové trávníky, ve vysokých nadmořských výškách nad horní hranicí lesa roste na holích, poměrně suchých stanovištích. Je součástí vegetace vysokostébelných trávníku sv. Calamagrostion villosae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, kvetoucí v červenci a srpnu.

 

Ohrožení a ochrana: V posledních desetiletích zaznamenal zvonek vousatý poměrně značný ústup ze svých lokalit. Přímé ohrožení spočívá snad jen ve sběru těchto dekorativních rostlin turisty. Druh je zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. Lokality jsou též chráněny územně, jednak v rámci samotné CHKO Jeseníky, tak i v maloplošných územích s nejpřísnějším statutem ochrany  NPR Praděd či NPR Králický Sněžník.

 

Zajímavost: Druh je symbolem CHKO Jeseníky a najdeme jej ve znaku této chráněné krajinné oblasti.

 

     

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.