Caltha palustris - blatouch bahenní

12. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Caltha palustris L.  blatouch bahenní  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalé rostliny, dorůstající se 3070 cm výšky. Oddenek je masivní, krátký. Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, na průřezu většinou poměrně tlusté, lysé, na bázi často červenavě naběhlé. Listy jsou obvykle jasně až tmavě zelené, lesklé, lysé, okrouhlé až ledvinité, na okraji zoubkované až pilovité, na bázi většinou srdčité. Řapíky přízemních listů jsou dlouhé, na bázi pochvaté, řapíky přízemních listů krátké. Žluté, nejčastěji pětičetné květy vyrůstají samostatně či ve větším množství. Okvětní lístky jsou vejčité až okrouhlé. Plodem je měchýřek.

 

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh. Roste v mírném až boreálním pásmu Evropy, Asie i Severní Ameriky. V Evropě nezasahuje pouze do nejjižnějších částí Středozemí, chybí na Islandu, v Grónsku, na Aljašce a na Dálném Východě.

 

U nás jde o běžný druh, vyskytující se od nížin do hor, všude tam, kde nachází vhodné podmínky. Ve vyšších horách roste především v ledovcových karech.

 

Ekologie: Blatouch bahenní roste na vlhkých, často zaplavovaných, většinou kyselých půdách, na vlhkých loukách, březích vod, v bažinách či v lužních lesích. Snáší zastínění. Semena nemají zcela vyvinuté embryo a klíčí po několika měsících pod vodou.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do června.

 

Význam: Jedovatá rostlina.

 

Taxonomická poznámka: Podle tvaru zralých měchýřků je rozlišováno několik poddruhů: Blatouch bahenní pravý (Caltha palustris subsp. palustris), který má mírně esovité měchýřky, náhle zúžené v krátký zobánek, roste především v nižších a středních polohách republiky. Blatouch bahenní růžkatý (Caltha palustris subsp. cornuta), s měchýřky zřetelně prohnutými, který roste pouze na jihovýchodě Moravy a je chráněn v kategorii C4. Blatouch bahenní horský (Caltha palustris subsp. laeta), který má měchýřky rovné, zobánkaté, na břišní straně nápadně vypouklé, roste především v podhůří a na horách. Blatouch bahenní poléhavý (Caltha palustris subsp. procumbens), s poléhavými až vystoupavými lodyhami, v uzlinách často kořenujícími, a krátkými velmi mírně esovitě prohnutými měchýřky. Je chráněn v kategorii C4.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtková A. (1988): Caltha L. – blatouch. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 366–370, Academia, Praha.