Calosoma inquisitor - krajník hnědý

7. 11. 2009 vytvořil Filip Trnka

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) - krajník hnědý

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: O

 

Popis: Velikost 16-24 mm, zbarvení mírně variabilní. Bežně zbarven hnědě s měděným leskem, okraje krovek červeně nebo zeleně lesklé. Vzácněji je povrch těla zbarven celý do zelena, modra nebo úplně do černa. Spodní strana převážně kovově zeleně-černá. Přívěsky a nohy černé. Oči mírně vystupující. Štít je širší než delší, zpravidla témeř srdčitý. Povrch štítu jemně tečkovaný. Krovky oválného tvaru, hluboce příčně rýhované.

 

Rozšíření: Evropa mimo nejsevernějších oblastí, severní Afrika, Malá Asie. Sýrie, Kavkaz a východní Sibiř.

 

V ČR na vhodných stanovištích lokálně hojný druh, obývá nížiny, pahorkatiny a velmi vzácně vystupuje do hor.  Typickým místem výskytu je např. Český kras, Křivoklátsko, Lednicko-valtický areál. Náš nejhojnější druh krajníka.

 

Biologie a ekologie: Imaga od začátku května do července, preferují osluněné solitérní stromy nebo okraje lesů. Především teplé dubové a dubohabrové lesy. Přes den se pohybuje po  kmenech a v korunách stromů, keřích, ale i na zemi, kde loví převážně housenky. Při kalamitě housenek může dojít i k přemnožení krajníků, kde na malém prostoru může být desítky jedinců. Je výborným letcem a přeletuje poměrně velké vzdálenosti. Po spáření samičky kladou vajíčka do půdy (květen). Vývoj po kuklu trvá asi měsíc a již v červenci se líhnou brouci, kteří ovšem přezimují do jara následujícího roku. Imaga žíjí 2-3 roky, do úkrytů zalézají již na konci července a přezimují. Vylézají následující jaro.

 

Ohrožení a ochrana: Krajník hnědý je poměrně rozšířeným druhem, který se vyskytuje roztroušeně po celé ČR. Potřebuje vhodné biotopy, které jsou dnes často chráněny jako maloplošná nebo velkoplošná chráněná území. Historicky býval určitě hojněší než dnes, ale pořád se jedná o hojný druh.

 

Taxonomická poznámka: V ČR nominátní poddruh Calosoma inquisitor inquisitor. V jižním Rusku subspecie Calosoma inquisitor cupreum.

 

 calosoma_inquisitor1 calosoma_inquisitor2 calosoma_inquisitor3 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key. Carabidae České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Niedl J. (1960): Monografie československých druhů tribu Carabini VI. Monographie der in der Tschechoslowakei vorkommenden Arten des Tribus Carabini VI. (Col. Carabidae-Carabinae). Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 21: 167-186.