Calliphora vicina - bzučivka obecná

28. 4. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 – bzučivka obecná

Čeleď: Calliphoridae – bzučivkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Statná moucha o délka těla 8–12 mm. Hlava je šedá se světlými líci a krátkými černými pýřitými tykadly. Oči jsou hnědočervené, u samců se vzadu dotýkají, u samic jsou vzdálené. Štít je šedý s nevýraznými tmavšími podélnými páskami. Štítek je šedý. Křídelní šupiny jsou bělavé. Zadeček je oválně soudkovitý, poměrně široký, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je černomodré zejména u čerstvě vylíhlých jedinců s modrozeleným kovovým leskem. Nohy jsou černé. Křídla jsou téměř čirá, na bázi mírně našedlá. Larvy jsou červovité, bělavé, v přední části zúžené, v zadní části „uťaté“. Kukla je hnědá, soudkovitá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími podobnými druhy rodu Calliphora (v ČR 6 druhů). Všechny naše druhy jsou si podobné a k druhovému určení je potřeba kombinace morfologických znaků, zejména počet řad brv na štítu a barva báze žilek na křídle, zbarvení líců apod. Bzučivka obecná je ze všech našich druhů relativně největší a nejmohutnější.

 

Rozšíření: Holarktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky, zavlečena také do Afriky a Austrálie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Bzučivka obecná obývá různé lesní i nelesní biotopy, včetně kulturní krajiny, hojná je i v okolí lidských sídel a často zalétá i do lidských obydlí. Aktivní je zejména za slunečných dnů. Živí se nektarem květů, často ji potkáme na miříkovitých rostlinách (Apiaceae). Samice vyhledávají mršiny a jiné hnijící organické látky, trus, ale také v odpadcích a v kompostech, do kterých kladou samice vajíčka. Vývoj je rychlý a trvá, v závislosti na podmínkách od vajíčka po imago jen asi 11–20 dnů, dospělci žijí až několik týdnů. Tento druh se spolu s dalšími bzučivkami (Calliphoridae) významně podílí na rozkladu mršin v přírodě. Má také význam ve forenzní entomologii. S dospělci se setkáme zejména v létě a na podzim, jsou aktivní až do prvních mrazíků a na jaře pak od prvních teplejších dnů.

 

 

Literatura:

 

Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.

 

Szpila K. (2021): Key for identification of European and Mediterranean blowflies (Diptera, Calliphoridae) of forensic importance Adult flies. http://www.eafe.org/

 

Šuláková H., Barták M. & vaněk J. (2014): Bzučivkovití (Diptera, Calliphoridae) české části Krkonoš. Opera Corcontica 51: 145–156.