Callilepis nocturna - skálovka mravencožravá

18. 12. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) - skálovka mravencožravá

Čeleď: Gnaphosidae - skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadně zbarvený druh skálovky, délka těla 3,5–6 mm. Hlavohruď je tmavá, pokrytá zlatavými chloupky. Zadeček je oválný tmavě zbarvený se zlatavým proužkem v přední části a dvěma páry zlatavých skvrnek. Nohy jsou poměrně robustní, červenočerně zbarvené. Zbarvení samce a samice je stejné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobnou skálovkou Schuzsterovou (Callilepis schuszteri), která obývá striktně původní lesostepní biotopy. K rozeznání těchto dvou druhů je potřeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Palearkt - Evropa a Asie.

 

V ČR nehojný druh, v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Skálovka mravencožravá se vyskytuje na různých otevřených biotopech, zejména stepního charakteru. Často obývá také druhotná stanoviště jako lomy, pískovny apod. Žije pod kameny a mezi vegetací. Sítě si nestaví. Aktivní je ve dne. S dospělci se setkáme od května do září. V letních měsících samice hlídá bílý čočkovitý kokon, který bývá obvykle připředen ke spodní straně kamene.    

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.