Buglossoides incrassata subsp. incrassata - kamejka ztloustlá pravá

7. 12. 2015 vytvořil Michal Hroneš

Buglossoides incrassata subsp. incrassata – kamejka ztloustlá pravá
Syn.: Lithospermum arvense var. incrassatum (Guss.) Stef., Lithospermum gasparrinii Guss., Buglossoides arvensis subsp. gasparrinii (Guss.) R. Fern., Buglossoides gasparrinii (Guss.) Pignatti, Lithospermum arvense subsp. gasparrinii (Guss.) Laínz
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Jednoleté, obvykle do 20 cm vysoké byliny s rozprostřenou, poléhavou, větvenou lodyhou. Listy jsou často modrozelené, hustě drsně chlupaté, celokrajné, na vrcholu okrouhlé až tupě špičaté, s vyniklou střední žilkou. Květy vyrůstají ve vijanovitých květenstvích. Kalich je hustě štětinatě chlupatý, srostlý jen na bázi. Koruna je drobná, světle modrá, vzácně narůžovělá. Květní a plodní stopky jsou nápadně ztloustlé, v obrysu soudečkovité, přitisklé k ose květenství. Plodem jsou 4 tvrdky s krátkým zobánkem.

Možná záměna: Jednoleté kamejky z rodu Buglossoides jsou si navzájem velmi podobné. Kamejka ztloustlá pravá se od ostatních druhů tohoto rodu, tedy od kamejky rolní (Buglossoides arvensis) a kamejky ztloustlé přehlížené (Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi), které se vyskytují na našem území, liší následující kombinací znaků: poléhavý, rozprostřený habitus, květní a plodní stopky velmi nápadně ztloustlé, květy modré, děložní lístky okrouhlé, bez vyniklé sekundární žilnatiny.

Rozšíření: Mediteránní druh, který se přirozeně vyskytuje od Portugalska po Kypr a Turecko, v severní Africe, Izraeli, Libanonu a Sýrii. Zavlečen byl do Německa a na Moravu.

V České republice byla tato kamejka nalezena zatím jen na nádraží ve Strážnici na jihovýchodní Moravě. Její populace je stabilní a lze předpokládat její šíření po železnici na další lokality.

Ekologie: Ve středomoří roste na suchých stanovištích s řídkou vegetací, jako jsou pole, úhory, vinice či okraje cest. Náhradním stanovištěm v ČR jsou odstavné koleje, kde se vyskytuje s dalšími jarními terofyty. Vzhledem k brzké době květu snáší ošetření kolejišť herbicidy, které se provádí obvykle na konci května a v červnu. V tuto dobu již kamejka ztloustlá plodí a tvrdky jsou vůči herbicidům odolné.

Terofyt, v ČR kvetoucí od dubna do začátku května.

 

 

Literatura:

Cecchi L., Coppi A., Hilger H. H. & Selvi F. (2014): Non-monophyly of Buglossoides (Boraginaceae: Lithospermeae): Phylogenetic and morphological evidence for the expansion of Glandora and reappraisal of Aegonychon. – Taxon 63: 1065–1078.

Danihelka J. (2014): Lithospermum arvense agg. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy České Botanické Společnosti 49: 157–161.

Zippel E. & Wilhalm T. (2003): Nachweis und Verbreitung annueller Buglossoides-Arten (Lithospermae, Boraginaceae) in Südtirol (Italien). – Gredleriana 3: 347–360.