Brachytron pratense - šídlo luční

24. 2. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Brachytron pratense (Müller, 1764) – šídlo luční 

Čeleď: Aeshnidae – šídlovití 

Status: NT

 

Popis: S velikostí těla 54-63 mm patří mezi menší druhy šídel. Samci mají na tmavém zadečku párové modré skvrny, zatímco samice mají na hřbetní straně zadečku žluté skvrny a na boční straně velké žlutozelené skvrny tvořící výrazný pruh. Antehumerální pruhy na hrudi samců jsou výrazně zelené, zatímco u samic jsou jen stěží rozpoznatelné. Hruď obou pohlaví je výrazně ochlupená z boku světle zelená s výraznými černě lemovanými švy. Plamky na křídlech jsou světle hnědé, úzké a nápadně dlouhé. Charakteristická je světlá nepárová skvrna na svrchní straně prvního zadečkového článku. Druhý zadečkový článek samců se nezužuje. Přívěsky na konci zadečku jsou u obou pohlaví nápadně dlouhé.

 

Možná záměna: Díky sérii charakteristických znaků (např. centrální skvrna na prvním zadečkovém článku, dlouhé úzké plamky, nezúžený druhý zadečkový článek) je šídlo luční dobře rozpoznatelné od ostatních druhů čeledi Aeshnidae vyskytujících se v ČR.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen po celé Evropě. Chybí jen v severní části Skandinávie.

 

V ČR se s šídlem lučním setkáme ostrůvkovitě zejména v nižších polohách podél velkých řek (Polabí, Pomoraví, Poodří).

 

Biologie a ekologie: Vyhledává teplejší, mělčí stojaté vody s bohatou litorální vegetací. Patří mezi časnější druhy s hlavním obdobím výskytu v květnu a červnu. Samci jsou aktivní letci, ale nejsou příliš agresivní vůči ostatním jedincům. Samice kladou vajíčka do plovoucí odumřelé rostlinné hmoty. Larvy se vyvíjí dva až tři roky.

 

 

 

 

Literatura:

 


Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.