Botrychium matricariifolium - vratička heřmánkolistá

18. 6. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Botrychium matricariifolium A. Braun - vratička heřmánkolistá

Syn.: Botrychium rutaceum Willd.; Botrychium ramosum Asch.

Čeleď: Ophioglossaceae - hadilkovité

Statut: C1, §1

 

Popis: Nenápadná, morfologicky velmi estetická bylina, na první pohled bychom vůbec netipovali systematickou příslušnost ke kapradinám. List dosahuje max. výšky 20-30 cm, fertilní část (nesoucí žlutozelené výtrusnice ve dvou řadách) bývá delší než část sterilní, která nese vroubkované, vejčité lístky, které, jak druhový název napovídá, zdánlivě připomínají lístky heřmánku. Pozn.: Listem rozumíme celou nadzemní část rostliny.

 

Rozšíření: Areál tohoto druhu je přerušen oceanickou disjunkcí. Celkově zahrnuje oblast východního pobřeží Severní Ameriky, přes Newfoundland až po oblast Velkých jezer, Appalačských hor a izolovaně v centrální části USA (Jižní Dakota). V Evropě zasahuje přes jižní část severní Evropy, střední Evropu po Korsiku a Albánii na jihu a na východ k pohoří Ural. V ČR se vratička heřmánkolistá vyskytuje velmi vzácně, historicky po celém území. Lokality v oblasti termofytika jsou sporadické, druh vázaný spíše na pahorkatinné až podhorské oblasti v mezofytiku. V ČR jsou nejvyšší lokality položeny do 1000 m n. m. (v USA až kolem 1200 m n. m.).

 

Ekologie: Druh suchých, borových lesů, smrčin, vzácně i bučin, lesních lemů, štěrkových či písčitých okrajů cest. Výrazný kalcifóbní druh, preferující kyselé substráty. Geofyt s fenologickým optimem růstu od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Vratička heřmánkolistá je druh zvláště chráněný zákonem, vedený jako kriticky ohrožený. Ekobiologie tohoto druhu je poměrně neznámá, výskyt, který je často náhodný, s obrovskými fluktuačními výkyvy ve velikosti populací a časové stabilitě výskytu, neumožňuje v současnosti objektivní přístup a hodnocení ochranářské stránky.

 

 

Literatura:


Kubát K. (1977): Botrychium matricariifolium in der CSR. - Preslia, 49/4: 329-335.