Botrychium matricariifolium - vratička heřmánkolistá

18. 6. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Botrychium matricariifolium A. Braun – vratička heřmánkolistá

Syn.: Botrychium rutaceum Willd.; Botrychium ramosum Asch.

Čeleď: Ophioglossaceae  hadilkovité

Statut: EN, §K

 

Popis: Nenápadná, morfologicky velmi estetická kapradina, na první pohled bychom vůbec netipovali systematickou příslušnost ke kapradinám. List dosahuje max. výšky 20–30 cm, fertilní část (nesoucí žlutozelené výtrusnice ve dvou řadách) bývá delší než část sterilní, která nese vroubkované, vejčité lístky, které, jak druhový název napovídá, zdánlivě připomínají lístky heřmánku. Pozn.: Listem rozumíme celou nadzemní část rostliny.

 

Rozšíření: Areál tohoto druhu je přerušen oceanickou disjunkcí. Celkově zahrnuje oblast východního pobřeží Severní Ameriky, přes Newfoundland až po oblast Velkých jezer, Appalačských hor a izolovaně v centrální části USA (Jižní Dakota). V Evropě zasahuje přes jižní část severní Evropy, střední Evropu po Korsiku a Albánii na jihu a na východ k pohoří Ural. V ČR se vratička heřmánkolistá vyskytuje velmi vzácně, historicky po celém území. Lokality v oblasti termofytika jsou sporadické, druh vázaný spíše na pahorkatinné až podhorské oblasti v mezofytiku. V ČR jsou nejvyšší lokality položeny do 1000 m n. m. (v USA až kolem 1200 m n. m.).

 

Ekologie: Druh suchých, borových lesů, smrčin, vzácně i bučin, lesních lemů, štěrkových či písčitých okrajů cest. Výrazný kalcifóbní druh, preferující kyselé substráty. Geofyt s fenologickým optimem růstu od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Vratička heřmánkolistá je druh zvláště chráněný zákonem, vedený jako kriticky ohrožený. Ekobiologie tohoto druhu je poměrně neznámá, výskyt, který je často náhodný, s obrovskými fluktuačními výkyvy ve velikosti populací a časové stabilitě výskytu, neumožňuje v současnosti objektivní přístup a hodnocení ochranářské stránky.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201.


Kubát K. (1977): Botrychium matricariifolium in der CSR. – Preslia, 49/4: 329–335.