Blysmus compressus - skřípinka smáčknutá

24. 11. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link. – skřípinka smáčknutá

Syn.: Schoenus compressus L.; Blysmopsis compressus (L.) Oteng-Yeboah; Nomochloa

compressa (L.) Beetle; Scirpus compressus (L.) Pers.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: EN

 

Popis: Výběžkatá bylina, s přímými, trojhrannými, 9–40 cm vysokými lodyhami, na bázi s tmavou čupřinou. Listy ploché, úzké, obvykle kratší než vrchol lodyhy; jazýček krátký. Květenstvím je dvouřadě uspořádaný klas klasů podepřený listenem, uspořádaný ze 3–12 zploštělých klásků. Plevy klásků podlouhle vejčité, tupé, žilnaté. Plodem je hnědá, obvejčitá nažka.

 

Možná záměna: Jediný zástupce rodu na našem území. Na první pohled může připomínat zástupce rodu ostřice (Carex spp.), od kterých se fertilní rostliny poznají nejlépe v době plodu, jelikož ostřice mají charakteristické, obvykle zobánkaté mošničky.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený v temperátní zóně. Vyskytuje se téměř na celém evropském kontinentu (na Iberské poloostrově výjimečně, stejně jako v nejjižnějších oblastech Středozemí), vzácně v sz. Africe, dále roste v Malé Asii a na Kavkaze, disjunktivně dále na východ až po Sečuánskou provincii v centrální Číně.

 

V České republice se vyskytuje od nížin do podhůří. Hojněji roste pouze na východní Moravě, zejména v Bílých Karpatech, Javorníkách a ve Vsetínských vrších. Dále roste např. v podhůří Šumavy, na Horažďovicku, spíše již ojediněle v západních Čechách, stejně jako v nížině řeky Labe ve východních Čechách, také na Dokesku, ve východní části Vysočiny. Bodově nebo historicky též jinde, v řadě částí však zcela chybí.

 

Ekologie: Skřípinka roste na vlhkých až zamokřených stanovištích, zejména na bazickém podloží. Preferuje minerálně bohaté půdy s vysokým organickým podílem a vysokou hladinou podzemní vody. Snáší delší zamokření, ale jinak je konkurenčně slabým druhem, preferujícím ne zcela zapojenou, narušovanou vegetaci. Je diagnostickým druhem vápnitých slatinišť sv. Caricion davallianae.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Skřípinka smáčknutá není vedena mezi zvláště chráněnými druhy naší květeny, přestože se jedná o výrazný indikátor velmi cenných biotopů vápnitých slatinišť. V aktuální Červeném seznamu je vedena jako druh ohrožený (EN). Řada lokalit tohoto druhu zejména v Čechách již zanikla, na vině může být přímá destrukce lokalit, jejich odvodňování i eutrofizace prostředí. Druh je vzhledem ke své velikosti snadno přehlédnutelný v terénu.

 

 

Literatura:

 

Hájek M. & Hájková P. (2011): Vegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků (Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae). – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 615–704.

 

Songyun L. & Tucker G. C. (2010): Blysmus Panzer ex Schultes. – Fl. China 23: 251–252.

 

Stroh P. A. & Walker K. J. (2015): Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link. Flat-sedge. Species Account. –  Botanical Society of Britain and Ireland.