Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý

9. 6. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Biscutella laevigata L. – dvojštítek hladkoplodý

Syn.: Thlaspidium laevigatum (L.) Med.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: LC, §O

 

Popis: Bylina s přímou, řídce chlupatou, v horní části lysou lodyhou, vysokou obvykle do 40 cm. Přízemní listy v husté růžici, lodyžní listy přisedle širší bází, někdy s vyvinutými oušky. Kališní lístky odstálé; korunní lístky sytě žluté. Plodem je diskovitá šešulka.

 

Rozšíření: Evropský taxon vyskytující se po celém kontinentu vyjma Skandinávského poloostrova a jižní části Balkánského poloostrova. Poddruh vyskytující se i u nás kopíruje areál, ale vyhýbá se oblasti Alp, Apenin a Dinárských hor.

 

V České republice se druh vyskytuje zejména v českém i moravském termofytiku, méně často již v přilehlých oblastech mezofytika.

 

Ekologie: Roste na skalách, na kamenitých svazích i sutích či na písčitých stanovištích. Lze jej rovněž nalézt v listnatých lesích a borech, zejména na výslunných stanovištích, na bazických podkladech.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do začátku června.

 

Ochrana a ohrožení: Dvojštítek je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené druhy. V Červeném seznamu je veden jako druh málo dotčený (LC).

 

Taxonomická poznámka: Komplikovaný a velmi proměnlivý taxon, který se rozpadá na řadu morfologicky obtížně identifikovatelných poddruhů, které se liší zejména ploidní úrovní. Vědci předpokládají, že k diferenciaci došlo po poslední době ledové, kdy byl souvislý areál druhu rozdělen a populace se vyvíjeli spontánně. V rámci areálu druhu je vylišováno více než 10 poddruhů, přičemž v České republice by měl růst dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia), který je diploidní.

 

 

Literatura:


Parisod Ch. & Besnard G. (2007): Glacial in situ survival in the Western Alps and polytopic autopolyploidy in Biscutella laevigata L. (Brassicaceae). – Molecular Ecology, 16, 2755–2767.

 

Tomšovic P. (1992): Biscutella L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 182–185.