Bartsia alpina - lepnice alpská

18. 1. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Bartsia alpina L. - lepnice alpská

Čeleď: Scrophulariaceae - krtičníkovité, resp. Plantaginaceae - jitrocelovité

Status: EN

 

Popis: Vytrvalé, žláznatě chlupaté rostliny. Lodyha přímá, maximálně 20 cm vysoká, čtyřhranná, v horní části hustě až vlnatě chlupatá. Listy přisedlé, na okraji pravidelně vroubkovaně zubaté, charakteristicky zbarvené do tmavě zelena až fialova. Květenstvím je stažený hrozen, listeny připomínají listy, jsou rovněž tmavě fialové, květy mohou připomínat např. květy hluchavek, jsou rozlišené na kalich (charakteristicky zakončený úzce špičatými trojúhelníkovitými cípy) a korunu (tmavě fialovou, úzkou, s trubkou i pyskem rovnými, nikoli přilbicovitými).

 

Možná záměna: Lepnice alpská je v ČR nezaměnitelná, především díky svému naprosto charakteristickému zbarvení, přecházejícímu od zelené, přes tmavě fialovou, často až se stříbřitým nádechem.

 

Rozšíření: Arkto-alpínský, boreální druh, s cirkumpolární tendencí, s areálem zahrnujícím  oblast evropského Ruska (zhruba od Uralu), přes  hornatou část Skandinávie (izolovaně na švédských ostrovech Gotland a Östergotland), dále na Faerských ostrovech, Islandu, ve dvou izolovaných arelách ve Velké Británii, ve vysokých středoevropských pohořích (Sudety, Tatry a karpatský oblouk, v Alpách, Juře) s přesahem do francouzského Central Massif, Pyrenejí, Velebitu, na Balkán a do pohoří Pirin v Bulharsku. Mimo evropský kontinent je rozšířena v Grónsku a Severní Americe, severní a severovýchodní Kanadě, v oblasti Hudsonského zálivu po poloostrov Labrador.

 

Na území České republiky je výskyt omezen pouze na vysoká pohoří, s vyvinutým subalpínským pásmem, tedy na Krkonoše a Hrubý Jeseník (Velká a Malá kotlina).

 

Ekologie: Lepnice alpská je na našem území druhem subalpínského pásma, osidlující tzv. kary, preferujícím prameniště, vlhké skalní šterbiny, skalnatější terásky, krátkostébelné trávníky. Druh poměrně vlhkomilný, vyžadující půdy na živiny bohatší, se zásaditou reakcí. Je uváděn jako diagnostický druh sv. Agrostion alpinae. Ve střední Evropě se s ní můžeme nejčastěji setkat jako součástí vegetace řádu Tofieldietalia, v Tatrách charakteristicky v řádu Seslerietalia coerulea, resp. třídě Elyno-Seslerietea.

 

Zajímavá je rovněž výšková distribuce na evropském kontinentu, kdy na Brtiských ostrovech roste v nadmořských výškách od 300 m n. m., oproti Tatrám, kde se s ní setkáme i ve 2000 m či v Alpách, kde bychom se s ní mohli setkat i v polohách nad 3000 m.

 

Lepnice je vytrvalý hemikryptofyt, poloparazit, s fenologickým optimem růstu od června do srpna (v závislosti na abiotických podmínkách horského protředí).

 

Význam: Arkto-alpínský prvek české květeny, jehož výskyt na našem území můžeme označit za reliktní.

 

Ochrana a ohrožení: Lepnice alpská není chráněna zákonem, v Červeném a černém seznamu je vedena jako ohrožená (EN), všechny její lokality jsou chráněny územně a to jako součást NP Krkonoše a CHKO Jeseníky. Její omezený až vzácný výskyt je dán specifikou jejich stanovišť a za dodržování podmínek ochrany přírody v našich velkoplošně chráněných územích ji nehrozí rapidní ústup.

 

 bartsia_alpina1 bartsia_alpina2 bartsia_alpina3 bartsia_alpina4

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Bartsia L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 454–455.