Barbarea stricta - barborka přitisklá

27. 10. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Barbarea stricta Andrz. – barborka přitisklá

Syn.: Barbarea vulgaris var. stricta (Andrz. in Bess.) Neilr.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: LC

 

Popis: Vytrvalá, roztroušeně chlupatá bylina, obvykle do 100 cm vysoká, s lodyhou v horní třetině větvenou, jemně podélně rýhovanou. Listy lysé, olivově sivozelené; přízemní řapíkaté celistvé. Hrozen bez listenů; kališní lístky s několika dlouhými chlupy; korunní lístky citrónově žluté. Šešule k vřetenu květenství přitisklé.

 

Možná záměna: Ostatní barborky mají vrchol květenství lysý a listy mají naopak sytě tmavozelené.

 

Rozšíření: Euroasijský druh rostoucí od střední Evropy a Skandinávie až po východní Asii.

 

V České republice je výskyt vázán na úvalové oblasti nízkých a středních poloh, vzácně se vyskytuje i v polohách oreofytika.

 

Ekologie: Roste na vlhkých, často zaplavovaných místech podél řek nebo na vlhkých loukách, přechodně i na sekundárních antropogenně vzniklých stanovištích jako jsou rumiště, komposty či železniční náspy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Barborka přitisklá není řazena mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu je vedená mezi druhy málo dotčenými (LC). V minulosti tomuto druhu neprospěly rozsáhlé regulace řek a s tím spojený úbytek vhodných stanovišť.

 

Poznámka: Na místech společného výskytu s barborkou pravou bývá nalézán hybrid, barborka Rohlenova (B. × abortiva Hausskn.). Obvykle má šešule bezsemenné a plodenství není přitisklé, ale porůznu rozestálé.

 

 

Literatura:


Dvořák F. (2003): Barbarea R. Br. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 72-76.