Bagous nodulosus - nosatec

31. 5. 2022 vytvořil Filip Trnka

Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 – nosatec

Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: EN
Popis: Velikost těla 4,3–6,2 mm. Zbarvení těla je světle téměř bílo-hnědé, čerstvě vylíhnutí jedinci mají v zadní části krovek tmavou skvrnku. Nosec kratší než štít, široký. Zadní část krovek s výrazným hrbolkem na pátém mezirýží na třetí mezirýží pouze s nízkým hrbolkem.
Možná záměna: Od dalších druhů rodu Bagous se liší především svojí velikostí, patří mezi větší druhy nad 4 mm. Dalším znakem je třetí chodidlový článek, který je u všech nohou delší než širší. Příbuzný a v ČR nezvěstný B. binodulus se liší, že v zadní části krovek na třetím a pátém mezirýží má výrazné, stejně velké hrbolky. B. nodosus má výrazné hrbolky pouze na pátém mezirýží.
Rozšíření: Téměř celá Evropa, Sibiř, Sýrie, Turecko a Dálný východ.
V ČR vzácný druh v mnohých oblastech vymizel. V Čechách v pražské kotlině a v Polabí. Vzácně na střední Moravě a lokálně hojně na jižní Moravě.
Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem od konce května do července. Teplomilný druh obývající různé druhy nížinných mokřadních biotopů jako jsou vlhké až podmáčené louky, tůně, mrtvá ramena, rybníky s mělkou vodní hladinou, břehy stojatých vod a řek. Monofág s vazbou na šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Dospělci sedí na stoncích, listech jak nad i pod vodou a do listů vykousávají typické požerky. Vývoj larev probíhá ve stoncích, kde se i kuklí. V červnu se líhne nová generace. Imaga zimují v detritu na březích vod.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a přerybňování rybníků. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, odstraňování rákosu z břehů a celkového udržování vodního režimu na lokalitě.
Literatura:
Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.
Caldara R. 2013: Subfamily Bagoinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden. 
Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: EN

 

Popis: Velikost těla 4,3–6,2 mm. Zbarvení těla je světle téměř bílo-hnědé, čerstvě vylíhnutí jedinci mají v zadní části krovek tmavou skvrnku. Nosec kratší než štít, široký. Zadní část krovek s výrazným hrbolkem na pátém mezirýží na třetí mezirýží pouze s nízkým hrbolkem.

 

Možná záměna: Od dalších druhů rodu Bagous se liší především svojí velikostí, patří mezi větší druhy nad 4 mm. Dalším znakem je třetí chodidlový článek, který je u všech nohou delší než širší. Příbuzný a v ČR nezvěstný B. binodulus se liší, že v zadní části krovek na třetím a pátém mezirýží má výrazné, stejně velké hrbolky. B. nodosus má výrazné hrbolky pouze na pátém mezirýží.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, Sibiř, Sýrie, Turecko a Dálný východ.

 

V ČR vzácný druh v mnohých oblastech vymizel. V Čechách v pražské kotlině a v Polabí. Vzácně na střední Moravě a lokálně hojně na jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem od konce května do července. Teplomilný druh obývající různé druhy nížinných mokřadních biotopů jako jsou vlhké až podmáčené louky, tůně, mrtvá ramena, rybníky s mělkou vodní hladinou, břehy stojatých vod a řek. Monofág s vazbou na šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Dospělci sedí na stoncích, listech jak nad i pod vodou a do listů vykousávají typické požerky. Vývoj larev probíhá ve stoncích, kde se i kuklí. V červnu se líhne nová generace. Imaga zimují v detritu na březích vod.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a přerybňování rybníků. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, odstraňování rákosu z břehů a celkového udržování vodního režimu na lokalitě.

 

   

  

 

Literatura:

 

Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.

 

Caldara R. 2013: Subfamily Bagoinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden. 

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.