Attelabus nitens - zobonoska dubová

15. 12. 2008 vytvořil Filip Trnka

Attelabus nitens (Scopoli, 1763) - zobonoska dubová

Syn.: Attelabus curculionoides Linnaeus, 1767; Attelabus ater Fleischer 1887 (non Olivier, 1789); Attelabus atricornis Mulsant & Guillebeau, 1885; Attelabus curculionoides (Linnaeus, 1767); Attelabus curculionoides var. marginalis Pic, 1898; Attelabus curculionoides var. marginatus Wasmann, 1887; Attelabus curculionoides var. obscurior Pic, 1898; Attelabus hispanicus Jekel, 1860; Attelabus pulvinicollis Jekel, 1860; Attelabus suturalis Jacobs, 1926 (non Jekel, 1860); Involvulus curculioniformis Schrank, 1798; Rhinomacer coccineus Fourcroy, 1785; Rhinomacer coryli Mueller, 1776

Čeleď: Attelabidae - zobonoskovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 4-6,5 mm, tělo oválné. Krovky a štít jsou červené nebo červeno-hnědé, hlava a nohy celé nebo částečně černé. Byli nalezeni i jedinci celý černí. Nosec je stejně dlouhý jako hlava, štít výrazně širší než delší. Krovky jsou pokryty jemnými rýhami. Tělo ze spodu silně tečkované a pokryto světlými chloupky.

 

Možná záměna: Zaměnit ji můžete nejspíše se zobonoskou lískovou (Apoderus coryli). Apoderus coryli má hlavu značně prodlouženou dopředu.


Rozšíření: V celé Evropě dosti hojný a rozšířený druh. V ČR velmi hojný druh zobonosky, rozšířený na většině území.

 

Biologie a ekologie: Dospělce nalézáme od května do července a to na dubech (Quercus). Často na jednom stromě najdeme desítky jedinců. Samička vytváří z listu schránku, do které posléze klade vajíčka. Schránka je srolována do "ruličky" podle toho dostala tato zobonoska pěkný anglický název Oak Leaf-roller. Larva ve schránce žije a vyvíjí se a také v ní přezimovává. Se schránkou padá na zem a v zemi se kuklí.