Astrobunus leavipes - sekáč hrbolkatý

18. 5. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) – sekáč hrbolkatý

Čeleď: Sclerosomatidae – sekáčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–4,5 mm. Tělo mírně zploštělé, zadeček širší než hlavohruď. Oční hrbolek je drobný, kulovitý s drobnými nepravidelnými hrbolky. Hlavohruď na čelním okraji bez ostnů. Zbarvení těla je žlutohnědé s tmavými skvrnami. Samci jsou menší a mají hranatý zadeček. Zadeček charakteristický dvěma řadami hrbolků. Nohy nejsou příliš dlouhé, bez zoubků, jen na kyčlích a příkyčlí jsou dlouhé zoubky.

 

Možná záměna: Díky řadám hrbolků na zadečku u nás nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední Evropa, Francie, Belgie, Rumunsko a sever Balkánu.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území v nižších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč žije zejména ve vlhkých listnatých lesích, nejčastěji v luzích, ale i na okrajích lesa a loukách. Žije zejména na vlhčích místech, na zemi pod kusy dřeva a kameny, v listovém opadu a detritu. Při vyrušení tento druh znehybní. S dospělci se setkáme zejména od července do září, ale někteří dospělí jedinci i přezimují.

 

 

Literatura:


Šilhavý V. (1954):Sekáči - OpilionideaFauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči - OpilionideaIn: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.