Astrantia major - jarmanka větší

10. 4. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Astrantia major L. – jarmanka větší

Syn.: Astrantia pallida J. et C. Presl

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou, obvykle nevětvenou lodyhou, vysoká 30-60 cm. Přízemní listy mají čepel 5(-7) dlanitě sečnou, s úkrojky navíc trojlaločnými, ostře zubatými; řapík je dlouhý až 20 cm. Lodyžní listy obvykle po 3-4, rovněž dlanitě sečné, ale krátce řapíkaté. Listeny obalu bledě zelené či narůžovělé, podélně žilnaté. Kališní cípy jsou výrazné, ostře zašpičatělé; korunní lístky nenápadné, dovnitř ohnuté.. Merikarpia světle hnědá.

 

Možná záměna: Jarmanka se dá zaměnit s žindavou evropskou (Sanicula europaea), která má však listeny obalu výrazně kratší než květy.

 

Rozšíření: Druh má evropský areál zahrnující převážnou většinu kontinentu, na východ rostoucí po Bělorusko a Ukrajinu. Na sever (zřejmě druhotně) zasahuje až do Finska.

 

V České republice roste na většině území, především však ve středních polohách mezofytika a obvykle chybí v oreofytiku (výjimku tvoří Moravskoslezské Beskydy).

 

Ekologie: Jarmanka je světlomilným druhem luk, křovin a především listnatých lesů. Preferuje humózní, na živiny bohaté půdy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem květení v červnu a v červenci.

 

 

Literatura:


Tomšovic P. (1997): Astrantia L. In.:Slavík B., Květena České republiky 5, Academia, Praha, 423-426.