Sanicula europaea - žindava evropská

21. 5. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Sanicula europaea L. – žindava evropská

Syn.: Sanicula officinalis Gouan; S. vulgaris Koch
Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s jednoduchou, lysou, oblou bezlistou, nebo s několika z úžlabí přisedlých listů, vysoká 30-40 cm. Čepel přízemních listů dlanitě 3(-)5sečná, v obrysu okrouhlá. Květenství je terminální, 1-2x vrcholičnatě větvené, s okolíky jednoduše staženými na konci větví. Okolíky jsou drobné; obal je tvořený 4-6 čárkovitými listeny. Samčí květy jsou stopkaté, oboupohlavné květy jsou přisedlé. Korunní lístky jsou zbarveny bíle nebo jsou narůžovělé.

 

Možná záměna: V České republice se vyskytuje jediný zástupce rodu žindava. Habituelně jej můžeme zaměnit snad jen s jarmankou větší (Astrantia major). Dobře se poznávají především v době květu, kdy jarmanka jednak kvete později a zároveň listeny obalu jsou delší než květy.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem s přesahem do oblastí severní Afriky a Blízkého východu.

 

V České republice se vyskytuje takřka po celém území od nížin do hor. Optimum nachází především v (supra)kolinním stupni. Hojně roste například na SV Moravě nebo v JZ Čechách.

 

Ekologie: Žindava je poměrně výrazně stínomilná, roste v různých typech listnatých a smíšených lesů jako jsou květnaté bučiny, dubohabřiny nebo lužní lesy. Preferuje vlhké, humóznější půdy.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do začátku července.

 

 

Literatura:


Tomšovic P. (1997): Sanicula L. In. Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 5., Academia, Praha, 423.