Astragalus danicus - kozinec dánský

22. 11. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Astragalus danicus Retz.  kozinec dánský

Syn.: Astragalus onobrychis sensu Pollich; Astragalus hypoglottis auct. non L.

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: NT, §O

 

Popis: Nevysoká bylina, dorůstající max. 30 cm výšky. Lodyhy vystoupavé, větvené, zprohýbané, tenké, odstále chlupaté. Listy jsou složené až ze 13ti párů vejčitých listků, které jsou tupě zakončené, na bázi zaokrouhlené, po obou stranách roztroušeně odstále chlupaté, krátce řapíčkaté. Květenstvím je hustý, kompaktní, kulovitý až vejcovitý hrozen, který se ani za plodu neprodlužuje. Koruna květů je modrofialová, kalich hustě chlupatý, porostlý tmavými chlupy. Lusky šedočerné, chlupaté.

 

Možná záměna: Druh morfologicky proměnlivý v několika znacích (především ve velikosti lístků) a poměrně snadno zaměnitelný s kozincem vičencovitým (Astragalus onobrychis). Oba druhy se odlišují tvarem lístků, kdy kozinec dánský má lístky vejčité a k. vičencovitý čarkovitě kopinaté. Kozinec dánský nemá ani za plodu prodloužené květenství, naproti tomu kozinec vičencovitý jej má prodloužené výrazně. Dalším rozdílem je zbarvení lusků – u kozince dánského šedočerné, u kozince vičencovitého pískově hnědé.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším areálem zahrnujícím mírný pás severní polokoule, především v západní a střední Evropě, na východ po Novgorod a Kavkaz, izolovaně v jižní Francii, na sever po jižní Švédsko. V Asii na Sibiři a několika lokalitách ve východní Asii. Rovněž v Severní Americe.

 

V České republice se nachází těžiště rozšíření v termofytiku, vzácněji se vyskytuje v mezofytiku, především v SZ Čechách a na J a JV Moravě. Ojediněle v SV Čechách, na střední a východní Moravě. V polohách planárních až kolinních.

 

Ekologie: Druh travnatých porostů, spíše sušších, nezřídka subxerotermních, kamenitých strání, pastvin, lesních světlin. Rovněž v písčitých borech. Na různých půdních podkladech, bez výrazných substrátových preferencí. Součást řady vegetačních typů.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako ohrožený. V Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin je řazen do nízké kategorie téměř ohrožených druhů (NT). Řada lokalit tohoto druhu je zahrnuta pod územní ochranu.

 

 

 astragalus_danicus_1 astragalus_danicus_2 astragalus_danicus_3

 

Literatura:

 

Chrtková A. & Kubát K. (1995): Astragalus L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4,  Academia, Praha, 368–377.