Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek

9. 4. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Aster linosyris (L.) Bernh. - hvězdnice zlatovlásek

Syn: Crinitina linosyris (L.) Soják, Linosyris vulgaris DC.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

 Status: C3, §3

 

Popis: Bylina s obvykle přímou lodyhou vysokou 10-50 cm, jednoduchou, hustě olistěnou. Listy střídavě postavené, přitisklé, čárkovitě kopinaté, lysé, jednožilné, při okraji drsné, spodní v době květu odumírají. Květenstvím je chocholičnatá lata složená z četných úborů. Květy obvykle trubkovité, žluté barvy, vzácně se vyskytují i jazykovité květy zbarvené bíle. Plodem jsou hustě chlupaté nažky.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem zahrnujícím především oblast střední a západní Evropy, dále v Evropě jižní. Severní hranice areálu prochází jižní Skandinávií, dále na východ v evropské části Ruska a izolovaně na Kavkazu.

 

Na území České republiky je druh vázán na oblast českého i moravského termofytika, kde se vyskytuje téměř ve všech fytogeografických okrscích a vzácně proniká do oblastí mezofytika. Vázán na nižší nadmořské výšky, maximálně do kolinního stupně.

 

Ekologie: Druh vázán na několik spíše (semi)xerotermních biotopů a stanovišť jakou jsou výslunné stráně, lesostepní formace, křoviny, pastviny a louky. Rovněž při okrajích cest. Součást teplomilné vegetace sv. Bromion erecti, Festucion valesiaceae, či teplomilných křovinatých lemů sv. Geranion sanguinei, aj.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Hvězdnice zlatovlásek je řazena mezi ohrožené druhy uvedené ve vyhlášce 175/2006 Sb., se stejným statusem ohrožení v Červeném a černém seznamu. Je součástí řady cenných teplomilných bitopů, které poměrně snadno podléhají sukcesním změnám, při vhodném managmentu nehrozí tomuto druhu výrazný ústup.

 

   

 

Literatura:

 

Kovanda M. & Kubát K. (2004): Aster L. – hvězdnice. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 125–140, Academia, Praha.