Asproparthenis punctiventris - rýhonosec řepný

19. 12. 2009 vytvořil Filip Trnka

Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) - rýhonosec řepný

Syn.: Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824)

Čeleď: Curculionidae - nosatcovití

Status: VU

 

Popis: Velikost 10-16 mm, zbarvení je černé s šedými šupinkami, velmi podobné jako suchá půda. Nosec silný a krátký. Je schopen letu.

 

Rozšíření: Střední, jižní a západní Evropa a  velká část Asie.

 

V ČR lokální druh vyskytující se jak v Čechách, tak na Moravě. Hojněji na střední a jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme již od března až do září, vyhledávají suchá a teplá stanoviště, zejména ruderálního charakteru, jako jsou okraje polí, meze kolem cest a rumiště. Brouci jsou vázani především na merlíkovité (Chenopodiaceae) rostliny. V minulosti se tento druh hojně objevoval na  řepě obecné (Beta vulgaris), která patří do stejné čeledi. Samičky od května kladou vajíčka na živné rostliny, larvy žijí na kořenech. Dospělci, larvy i kukly mohou zimovat v půdě.

 

Ohrožení a ochrana: Jako řada jiných druhů kulturní krajiny je ohrožen intezifikací zemělství. K ochraně druhu je vhodná pestrá krajinná struktura s menšími plochymi orné půdy a dostatkem mezí, úhorů a polních cest se širokými okraji. Historicky považován za významného škůdce na řepě. K likvidaci těchto brouků se dříve kopaly příkopy  kolem řepných polí. Do vykopaných příkopů brouci padali a poté  byli sbíráni a hubeni. Samozřejmě tímto opatřením byly decimovány i jiné druhy hmyzu, zejména nelétavého.

 

asproparthenis_punctiventriS1 asproparthenis_punctiventriS2 asproparthenis_punctiventriS3