Asplenium cuneifolium - sleziník hadcový

6. 9. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Asplenium cuneifolium Viv. - sleziník hadcový

Syn.: Asplenium obtusum Willd.; A. incisum Opiz; A. serpentini Tausch

Čeleď: Aspleniaceae - sleziníkovité Status: C2, §2

 

Popis: Sleziník hadcový vytváří charakteristické trsy prorostlé odumírajícími plevinami červenohnědé barvy. Listy jsou hustě trsnaté a nepřezimují, čepel lístků je 2-4x zpeřená s lístky postavenými střídavě. Odlišná je morfostruktura spodních lístků, které jsou krátce řapíkaté, horní jsou přisedlé a 2x zpeřené.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu, roztroušeně se vyskytující pouze v jižní a střední Evropě.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně v jižních Čechách (Domažlicko, Táborsko), na Šumpersku, na Českomoravské vrchovině, v západních Čechách a na Vlašimsku. Dá se říci všude tam, kde nalezneme hadcové podloží.

 

Ekologie: Obligátní serpentinofyt, tedy rostlina vázána pouze na hadcové silně ultrabazické podloží. Osidluje štěrbiny a větší spáry skal této horniny.

 

Hemikryptofyt, roste zhruba od dubna do listopadu.

 

Význam: Ekobiologicky pozoruhodná kapradina české květeny, obligátní serpentinofyt.

 

Ohrožení a ochrana: Potenciální ohrožení spočívá v destrukci přirozených biotopů, popř. expanzivnímu šíření borovice, která je vůči agresivnímu hadcovému podloží velmi tolerantní a často vytváří souvislé porosty, které světlomilným druhům nesvědčí. Druh je zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. Řada lokalit je chráněna územně, namátkou zmiňme NPP Mohelenská hadcová step, PR Holubovské hadce, NPR Pluhův Bor, PR Vlček.