Asperugo procumbens - ostrolist poléhavý

16. 5. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Asperugo procumbens L. – ostrolist poléhavý

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: NT

 

Popis: Byliny s poléhavou nebo vystoupavou, chudě větvenou, krátce drsně chlupatou, tupě hranatou lodyhou. Listy se k vrcholu lodyhy zmenšují. Květy drobné, za plodu se nápadně prodlužují; koruna je kolovitá, modrá. Plodem jsou světle hnědé tvrdky s bradavčitým oplodím.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s přesahem areálu do severní Afriky, na východ do Střední Asie. Jako zavlečený druh je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně, zejména a častěji pouze v českém i moravském termofytiku. Již ve středních polohách v mezofytiku roste vzácně a spíše jen přechodně.

 

Ekologie: Roste na přirozených i sekundárních stanovištích, zejména na rumištích, skládkách, na travnatých okrajích polí. Preferuje půdy bohaté na živiny.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony. V Červeném seznamu je však řazen mezi téměř ohrožené druhy (NT) české květeny.

 

Poznámka: Ostrolist je zejména ve středoasijských zemích využíván v tradiční medicíně pro své antidepresivní, sedativní a antibakteriální účinky.

 

 

Literatura:


Křísa B. (2000): Asperugo L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 214-216.

 

Mohammad A., Mohana D.C. & Raveesha K.A. (2008): Antibacterial activity of Asperugo procumbens L. against some human pathogenic bacteria. – Afr. Jour. of Microb. Res., 2 (6): 138-140.