Ascotremella faginea – mozkovka rosolovitá

28. 11. 2011 vytvořil Zuzka Egertová

Ascotremella faginea (Peck) Seaver – mozkovka rosolovitá

Syn.: Haematomyces fagineus Peck, Neobulgaria faginea (Peck) Raitv.

Čeleď: Helotiaceae – voskovičkovití

Status: VU, §S

 

Popis: Plodnice jsou tuhé, mozkovitě zprohýbané nebo laločnaté, zbarvené v různých odstínech hnědé, často s červeným, růžovým nebo fialovým nádechem, uvnitř rosolovité. Dorůstají až 10 cm. Výtrusy elipsoidní, někdy poněkud zploštělé, podélně jemně žebernaté, se dvěma kapkami; měří 89 x 44,5 µm.

 

Možná záměna: Vzdáleně podobná je například rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura), jejíž plodnice jsou však světlejší, narůžovělé a jakoby tupě useknuté. Rosolovka listovitá (Tremella foliacea) vytváří plodnice složené ze zprohýbaných lupínků.


Rozšíření: Severní Amerika, Evropa

 

Ekologie: Lignikolní saprotrof. Roste na spadaných větvích buku, ale i jiných listnáčů (jilm, javor) a jehličnanů (jedle, smrk). Vyskytuje se jednotlivě nebo v malých skupinách.

 

Ohrožení a ochrana: Mozkovka rosolovitá je obvykle vnímána jako druh charakteristický pro přirozené až pralesovité lesní porosty vyšších poloh. Figuruje v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR jako zranitelný druh (VU) a dokonce je i chráněna zákonem. V posledních letech nálezů mozkovky přibylo, a to i mimo přirozené porosty; těžko hodnotit, zda je to známkou lepšího stavu životního prostředí, nebo jen tím, že jí začala být věnována větší pozornost.

 

 

 

Literatura:

 

Hagara L. (2014): Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství, Praha

 

Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. Academia, Praha.