Zuzana Egertová

Studium: Botanika (doktorské studium na UP v Olomouci)
Specializace: houby (makromycety)
Odborný zájem: mykofloristika
Kontakt: zuzka.egertova_at_seznam.cz
Fotografická výbava: Pentax ist DL


Členství v odborných společnostech


Česká mykologická společnost


Česká vědecká společnost pro mykologii

 

Články


Egertová Z. & Kříž M. (2010): Čirůvečka oranžovějící – Dermoloma magicum v České republice. – Mykologické listy 111: 1–6.

 

Egertová Z. (2011): Dvě lokality voskovky ovčí – Hygrocybe ovina – v Lužických horách. – Mykologický sborník 4/2011: 97–98.


Egertová Z. & Kříž M. (2012): Zajímavé nálezy hub z okolí zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí. – Mykologické listy 119: 17–23.


Egertová Z. & Sochor M. (2013): Pholiotina aeruginosa: nový druh lupenaté houby pro ČR. – Mykologické listy 124: 1–8.

 

Egertová Z. (2015): Nález řasnatky drsnoplodé ‒ Plicaria trachycarpa v severních Čechách / A find of Plicaria trachycarpa (Curr.) Boud. in North Bohemia. – Mykologické listy 130: 32.

 

Egertová Z., Eckstein J. & Vega M. (2015): Lamprospora tuberculata, Octospora ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis – four bryoparasitic ascomycetes new to the Czech republic. - Czech Mycology 67(2): 119–133.

Lamprospora tuberculata, Octospora ithacaensis,
O. orthotrichi and O. affinis – four bryoparasitic
ascomycetes new to the Czech Republic

 

Egertová Z. (2016): Nové nálezy řasnatky modromléčné – Peziza saniosa v České republice / New finds of Peziza saniosa in the Czech Republic.  Mykologické listy 131: 19.

 

Egertová Z., Gaisler J., Zemanová L. & Hradílek Z. (2016): Mniaecia jungermanniae (Helotiales), an overlooked bryophilous ascomycete in the Liberec Region (Czech Republic). – Czech Mycol. 68(2): 149–165.