Artemisia pancicii - pelyněk Pančićův

2. 1. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Artemisia pancicii Ronniger ex Danihelka & Marhold

Syn.: Artemisia laciniata auct. non L.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C1, §1, NATURA 2000, WORLD-R, BERN

 

Popis: Sivá bylina tvořící nízké rozvolněné trsy. Sterilní lodyhy obvykle ne větší než 5 cm tvořené 3-5 listy. Listy v jedné rovině s listovými úkrojky, z obou stran sivě plstnaté; přízemní listy dlouze řapíkaté, 1-2x peřenosečné; v době květu jsou stř. lodyžní listy krátce řapíkaté, nejsvrchnější listy na kvetonosné lodyze přisedlé. Na listech nalezneme interlobia (=části čepele mezi jednotlivými úkrojky), která jsou nekřídlatá a žlábkovitá. U fertilních rostlin se vytváří květenství v podobě kulovitých, krátce stopkatých úborů, která jsou nicí. Zákrovní listeny mají široký suchomázdřitý lem. Květy jsou drobné, žlutavé. Plodem jsou nažky.

 

Rozšíření: Druh s malým areálem zahrnujícím pouze oblast Panonie (panonský endemit), vyskytující se zhruba od severní části Srbska, přes oblast kolem Neziderského jezera a Dolní Rakousy po jižní Moravu.

 

Na našem území je vázán na nejjižnější oblasti moravského termofytika resp. panonika. Vyskytoval se zde vždy vzácně, pouze na několika lokalitách. Historicky je doložen ze 6 lokalit, dnes se vyskytuje pouze na třech z nich. Moravou prochází absolutní SZ hranice rozšíření tohoto druhu.

 

Ekologie: Pelyněk Pančićův je vázán na xerotermní stanoviště stepního charakteru na hlubokých sprašových půdách s bazickou reakcí. Preferuje mírně zastíněná místa. Udáván z vegetace svazu Bromion erecti. Na našem území kvete velmi zřídka, usuzuje se, že se rozmnožuje převážně vegetativně a může vytvářet geneticky málo variabilní polykormony.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s optimem kvetení v pozdním létě.

 

Ochrana a ohrožení: Druh podléhá přísné ochraně nejenom na české ale rovněž i mezinárodní legislativní úrovni. Z počtu lokalit je zřejmě, že se jedná o kriticky ohrožený druh naší květeny. Ovšem celkové množství lokalit v rámci areálu tohoto druhu nepřesahuje více než 20. Samotné lokality jsou chráněné formou MCHÚ a při dodržování pravidelného managmentu snad nehrozí přímý zánik pelyňku Pančićova v ČR.