Arenaria grandiflora - písečnice velkokvětá

27. 12. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Arenaria grandiflora L. - písečnice velkokvětá

Syn.: Arenaria capillacea All.; Arenaria abietina C. Presl in J. et C. Presl; Alsine grandiflora (L.) Crantz; Cernohorskya grandiflora (L.) Á et D. Löve; Stellaria grandiflora Jessen; Sabulina capillacea Reichenb.

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Vytrvalé, trsnaté rostliny vytvářející polštářovité formy. Lodyhy vystoupavé až přímé, do 18 cm vysoké, vyrůstající ze dřevnatějícího oddenku, hustě olistěné. Listy čárkovité, na okraji s lemem, zakončené špičatou osinkou. Květenstvím je terminální vidlan s 1-4 květy, pýřitými květními stopkami. Květy bílé s obvejčitými korunními lístky. Plodem je kuželovitá tobolka s charakteristickými nazpět sehnutými zuby.

 

Možná záměna: Na první pohled poměrně snadno zaměnitelný s některými  zástupci rodu kuřička (Minuartia).

 

Rozšíření: Druh se zajímavým evropským, poměrně disjunktivním areálem se submediteránní a alpínskou tendencí. Oblast výskytu zahrnuje Alpy a předhůří, hory na Pyrenejském poloostrově, Baleárské ostrovy, SZ Balkán, mimo evropský kontinent je uváděna ze SZ Afriky z pohoří Malý Atlas. Na našem území se nachází jediná, izolovaná lokalita, která leží na kopci Děvín, který je součástí komplexu Pavlovských vrchů (Pálavy).

 

Ekologie: Ekologicky vyhraněný druh, obligátní petrofyt (rostlina přizpůsobená růstu ve skalních štěrbinách), výhradně na vápencovém podloží (kalcifyt). Pro území ČR je charakteristickým prvkem společenstev sv. Seslerio-Festucion glaucae. Chamaefyt, hemikryptofyt, s poměrně krátkou dobou kvetení na přelomu května-června.

 

Význam: Na našem území významný prvek submediteránní flóry, jehož výskyt je považován za reliktní. Dekorativní bylina, často pěstována skalničkáři.

 

Ochrana a ohrožení: Ochranářsky nesmírně cenný druh, jemuž je po řadu let věnována patřičná pozornost. Písečnice velkokvětá je zvláště chráněným druhem, vedeným jako kriticky ohrožený. Její jediná lokalita je rovněž územně chráněná v rámci NPR Děvín-Kotel-Soutěska (CHKO Pálava). Výskyt se v současnosti jeví jako stabilní, potenciální nebezpečí představuje snad jen vysoká míra turismu, s ní spojený sešlap nebo zvýšený zájem zahrádkářů o tuto oblíbenou alpínku. Druh je snadno kultivovatelný.

 

Poznámka: Řada botaniků rovněž rozlišuje cytotypovou distribuci tohoto taxonu spjatou s drobnými morfologickými odlišnostmi. U nás se tedy můžete setkat s nominátním tetraploidním poddruhem Arenaria grandiflora subsp.  grandiflora. Ze Španělska je uváděn diploidní poddruh Arenaria grandiflora subsp. incrassata (Lange) C. Vicioso.

 

 arenaria_grandiflora3 arenaria_grandiflora2 arenaria_grandiflora1

 

Literatura:

 

Dvořák F. (1990): Arenaria L. – písečnice. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 112–117, Academia, Praha.