Arctosa maculata - slíďák skvrnitý

10. 2. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Arctosa maculata (Hahn, 1822) – slíďák skvrnitý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 7,5–11 mm (hlavohruď 3–5,5 mm). Hlavohruď tmavě hnědá se světlejší hvězdovitou skvrnou až proužkem. Zadeček tmavě hnědý se světlými skvrnami. Nohy světle hnědé s tmavým pruhováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným slíďákem leopardím (Arctosa leopardus), který bývá obvykle o něco menší bez světlé skvrny na hlavohrudi. Zaměnit ho lze i s mladými a tmavšími jedinci slíďáka břehového (Arctosa cinerea).

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR vzácný druh, na Moravě o něco hojnější (např. povodí Moravy a Odry). V Čechách jen v povodí Berounky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák skvrnitý obývá písčité a štěrkové břehy řek a podhorských potoků. V písčitém substrátu si hloubí mělké nory, zvláště pod kameny. S dospělci se setkáme od května do října.

 

Ohrožení a ochrana: Tento slíďák je vázaný na zachovalé břehové biotopy a je ohrožen nevhodnými zásahy do přirozeného toku, zejména úpravy břehů. Spolu s dalšími druhy rodu Arctosa (kromě A. leopardus) je navržen mezi zvláště chráněné druhy pavouků.

 


Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.