Arctosa figurata - slíďák suchomilný

30. 6. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Arctosa figurata (Simon, 1876) – slíďák suchomilný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 4,8–6,5 mm (hlavohruď 3–3,5 mm). Hlavohruď je světle hnědá až hnědočervená s dvěma širokými tmavými pruhy po okraji. Sternum je světle hnědé. Zadeček je oválný, tmavě hnědý s nevýraznou kresbou. Nohy jsou poměrně krátké, žlutohnědé s tmavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná se slíďákem lesostepním (A. lutetiana), který má kontrastnější kresbu na zadečku a světlý pruh na hlavohrudi. Na první pohled podobní jsou také slíďáci z rodu Trochosa.

 

Rozšíření: Evropský druh – Evropa (chybí na Britských ostrovech a severu Skandinávie) a Rusko.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplejších oblastech, hojnější je např. na Křivoklátsku, v Českém krasu, v Podyjí. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá stepní trávníky na různém podloží, lesostepi, vřesoviště a osluněné okraje světlých lesů. Žije na povrchu půdy, pod kameny a mezi stařinou. Tak jako většina slíďáků si nestaví sítě a svou kořist aktivně vyhledává. Aktivní je hlavně v noci. S dospělci se setkáme zejména od května do konce července (nejvíce v červnu).

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je díky své vazbě na stepní trávníky a lesostepi zařazen v červeném seznamu pavouků ČR jako druh zranitelný (VU). Ohrožen je zejména ztrátou a zarůstání biotopu náletovými dřevinami a invazními rostlinami.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.