Araniella inconspicua - křižák nenápadný

8. 8. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Araniella inconspicua (Simon, 1874) – křižák nenápadný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 4–7 mm (hlavohruď 2–3 mm). Hlavohruď je žlutohnědá, zadeček je vejčitý jasně zelený až žlutozelený, bez kresby. Na rozdíl od ostatních našich druhů rodu Araniella zpravidla bez tmavých teček. Nohy jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Díky absenci tmavých teček a kresby na zadečku je tento druh dobře rozpoznatelný od ostatních druhů rodu Araniella. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy až po východní Asii.

 

V ČR vzácný druh, rozšířen zejména v teplejších oblastech Moravy a Slezska, v Čechách např. v Českém středohoří. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák žije na keřích různých otevřených biotopů a okrajích lesů, především v teplých oblastech. Najdeme ho na lesostepích, křovinatých stráních nebo osluněných okrajích listnatých lesů, zvláště doubrav. Tká si malé kolovité sítě na větvích a listech keřové vegetace a nižších stromů, příležitostně i na vyšší bylinné vegetaci. S dospělci se setkáme zejména od dubna do konce června.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Rückl K. (2023): V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného? Pavouk 54: 12–21