Araniella inconspicua - křižák nenápadný

8. 8. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Araniella inconspicua (Simon, 1874) – křižák nenápadný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 4-7 mm (hlh. 2-3 mm). Hlavohruď je hnědá, zadeček je vejčitý jasně zelený až žlutozelený. Na rozdíl od ostatních našich druhů rodu Araniella bez tmavých teček. Nohy jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Díky absenci tmavých teček je tento druh dobře rozpoznatelný od ostatních druhů rodu Araniella.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR poměrně vzácný druh, rozšířen zejména v teplejších oblastech Moravy a Slezska, v Čechách na Oblíku v Českém středohoří.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák žije na keřích různých otevřených biotopů a okrajích lesů. Najdeme ho na stepích, lesostepích, křovinatých stráních nebo osluněných okrajích listnatých lesů. Tká si malé kolovité sítě na větvích a listech keřové vegetace a nižších stromů, příležitostně i na vyšší bylinné vegetaci. S dospělci se setkáme zejména od května do července.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.