Apostenus fuscus - zápředka hajní

21. 2. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Apostenus fuscus (Westring, 1851) – zápředka hajní

Čeleď: Liocranidae – zápředkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–4 mm (hlavohruď 1,5 mm). Hlavohruď je hnědá, s nevýraznou tmavší kresbou s dvěma laločnatými proužky. Zadeček je oválný, tmavě hnědý s nevýraznou světlou skobovitou kresbou a dvěma řadami bílých teček a světlými chloupky. Makadla jsou světle hnědá. Nohy jsou hnědé s nevýrazným tmavým kroužkováním, na holeni prvního páru je pět párů trnových štětin. Samci jsou tmavěji zbarveni než samice.

 

Možná záměna: V ČR jediný zástupce rodu Apostenus, na jihu Evropy ještě další tři druhy. Zaměnit ji lze s mladými jedinci zápředek rodu Agroeca, případně rodu Scotina, od kterých se liší mj. bílými tečkami na a kresbou na zadečku. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy včetně Britských ostrovů.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně po celém území, zejména v nížinách, středních polohách a v geomorfologicky členitých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Zápředka hajní žije ve světlých lesích, zvláště ve svahových doubravách, dubohabřinách a v sušších suťových lesích, na kamenitých svazích, ale také třeba v lomech. Žije na zemi pod kameny, kousky dřeva nebo v listovém opadu. Pavučiny si nestaví a kořist loví pronásledováním. Je to hbitý pavouk, který při vyrušení prchá do úkrytu. Aktivní je v noci, přes den je schovaná v úkrytu. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.