Aphelocheirus aestivalis - hlubenka skrytá

8. 9. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1794 – hlubenka skrytá 

Čeleď: Aphelocheiridae – hlubenkovití

Status: NT

 

Popis: Okrouhlé ploché tělo o velikosti 9–10 mm. Zbarvení je tmavě hnědé se světlou hlavou, končetinami a často i okrajem těla. Křídla jsou silně redukována, takže svrchní strana zadečku je obnažená. Vzácně se mohou objevit letuschopní jedinci s vyvinutými křídly.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Areál se rozprostírá po celé Evropě, na východ sahá po Malou Asii a Kaspické moře.

 

V ČR vzácný druh, v poslední době se však opět navrací díky zlepšování čistoty vod.

 

Biologie a ekologie: Obývá štěrkopískové dno vodních toků bohatých na kyslík.

Hlubenka se pohybuje lezením po dně a mezi vodními rostlinami, kde hledá svou kořist (larvy vodního hmyzu, plži, mlži či jiní bezobratlí). Kořist přidržuje předními končetinami a vysává špičatým bodcem. Dýchá pomocí tzv. plastronového dýchání – na spodní straně těla je mezi jemnými a hustými chloupky zadržována tenká vrstva vzduchu, ve které dochází k výměně plynů mezi ní a okolní vodou. Hlubenka se tedy nepotřebuje nadechovat nad hladinou. Vývoj je acyklický, všechna vývojová stádia se vyskytují po celý rok. Vajíčka jsou samicemi lepena na kameny nebo jiný pevný podklad pod vodou. Vývoj nymfy k dospělci trvá 2 roky.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je vedena jako téměř ohrožený druh. Se zvýšením čistoty povrchových vod lze očekávat postupný návrat do míst, kde během 20. století vymizela.

 

 

Literatura:

 

Kment P. (2007): Ploštice – In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Reichholf-Riehm H. (1997): Hmyz a pavoukovci. Ikar, Praha.

 

Wachmann E., Melber A., Deckert J. (2006): Wanzen. Band 1: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha. Goecke & Evers, Keltern.