Anyphaena accentuata - šplhalka keřová

31. 3. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) - šplhalka keřová

Čeleď: Anyphaenidae - šplhalkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nenápadný pavouk, o délce těla 6-9 mm (hlh. 2,5-4 mm). Hlavohruď se středovým světlým pruhem, po stranách jsou klikaté skvrny.  Zadeček je světle hnědý, někdy až do šeda. Na svrchní straně zadečku jsou uprostřed 4 tmavé skvrnky. Sameček má tělo celkově tmavší s tmavými skvrnami. Nohy jsou žlutohnědé, nepravidelně skvrnité. Na posledním článku (tarsus) je nahloučení přilnavých chloupků tzv. scapula, která usnadňuje pohyb v listoví.

 

Možná záměna: Poměrně dobře rozpoznatelný pavouk, pro laika je dobrým určovacím znakem 4 drobné skvrnky uprostřed zadečku. Z rodu Anyphaena se u nás vyskytuje ještě jeden druh - šplhalka tmavá (A. furva), ta je však u nás velmi vzácná, a je známá jen z CHKO Křivoklátsko.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, Střední Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Šplhalku keřovou nalezneme v různých typech lesů, na mýtinách, lesostepích, ale také na stromech ve městě a parcích. Šplhalka, jak už název napovídá, žije v listoví keřů a stromů (zvláště listnatých). Samice po páření upřede pavučinový vak ve svinutém listu, kde hlídá kokon s vajíčky. S dospělci se setkáme od června do října. Mláďata a subadultní jedinci (téměř dospělí) zimují pod kůrou a v dutinách stromů. Tento druh je aktivní i v zimě.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.