Antistea elegans - příčnatka bažinná

23. 5. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Antistea elegans (Blackwall, 1841) - příčnatka bažinná

Čeleď: Hahniidae – příčnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný pavouk o délce těla 2,5–3 mm (hlh. 1,3–1,5 mm). Patří mezi naše největší příčnatky. Hlavohruď je načervenalá s tmavou skvrnou uprostřed. Zadeček šedohnědý, u některých jedinců červenohnědý s šípovitou kresbou. Nohy jsou červenohnědé. Mladí jedinci jsou méně nápadně zbarvení. Jedná se o nezaměnitelný druh naší araneofauny.

 

Rozšíření: Holearktický druh - Evropa, Asia a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento pavouk se vyskytuje na různých podmáčených biotopech jako např. rákosiny, mokřadní louky, litorály rybníků nebo rašeliniště. Žije skrytě v detritu a mezi nízkou vegetací. Živí se převážně chvostoskoky a drobným hmyzem, který chytá do řídkých plachetkových sítí. Přezimují mladí jedinci, kteří dospívají na jaře. S dospělci se setkáme od března do října.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.