Anser fabalis - husa polní

31. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Anser fabalis (Latham, 1787)  husa polní

Řád: Anseriformes  vrubozobí, čeleď: Anatidae  kachnovití

Status: LC

 

Popis: Husa polní je 7090 cm velký vrubozobý pták. Rozpětí křídel dosahuje délky od 140 do 175 cm. Hlava i krk jsou tmavé, v odstínech hnědé až hnědočerné. Zobák se žlutou až oranžovou skvrnou. Okraje tmavých ramenních letek a svrchních křídelních krovek jsou výrazně bílé. Na zádech je vidět příčné, světlé pruhování. Nohy jsou oranžové. Samec i samice se ve zbarvení nijak neliší.

 

Možná záměna: Od husy velké (Anser anser) a husy krátkozobé (Anser brachyrhynchus) odlišíme husu polní zbarvením dolních končetin, které jsou výrazně oranžové, oproti růžové barvě na nohou obou těchto druhů.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který hnízdí na severu v tundře a tajze. Zimuje v západní, severní a střední Evropě.

 

V ČR protahuje na zimoviště. Většinou v období od září po říjen a mezi únorem a květnem. Některé kusy zimují i v ČR (Novomlýnské nádrže).

 

Biologie a ekologie: Husa polní hnízdí v tundře na severu Euroasie. Hnízdo si staví na rašeliništích, mokřadech nebo na vlhké tundře. Většinou se jedná o díru, která je vystlaná mechem nebo trávou. Samice jednou ročně snáší 46 špinavě bílých vajec. Inkubace trvá přibližně 30 dní. Po vylíhnutí mláďat je vodí oba rodiče po dobu asi dvou měsíců. Husa polní je býložravá, potravu tvoří hlavně trávy. 

 

Hlas: Husa polní se ozývá převážně v letu. Hlas lze přepsat jako "kajak - kajak". Hlasem jde odlišit od ostatních hus, které mají také typický letový hlas a lze tedy zjisit druhové složení zimních tahových hejn i pouze na základě hlasových projevů (odkaz na hlas zde). 

 

Taxonomická poznámka: Druh vytváří několik poddruhů. V ČR se můžeme setkat s dvěma poddruhy, Anser fabalis fabalis (husa polní evropská) a Anser fabalis rossicus (husa polní jamalská).

 

   

 

Literatura:


Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

 

Hudec K., Černý W., a kolektiv (1972): Fauna ČSSR, svazek 19, Ptáci 1. - Academia, Praha.